Aannemer Tijtel: ‘Peneux wil gewoon een nieuw gebouw’

‘Laat Tijtel op het dak gaan zitten’
De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) heeft intussen maatregelen getroffen om zijn personeel in het gebouw aan de Kafiluddistraat aan het werk te zetten. Het aannemingsbedrijf is in dezelfde straat gevestigd. Dagblad Suriname nam contact op met het aannemingsbedrijf. Het verhaal aan deze zijde klinkt geheel anders. Ondernemer Jerry Tijtel geeft aan dat hij vorig jaar januari is gestart met de werkzaamheden aan het gebouw van het ministerie. “Wat de minister zegt, klopt van geen kanten. Het moment je met een gigantisch dak van 1.200 vierkante meters bezig bent, moet men rekening houden met waterschade. Toen wij naar geld zochten, kwam de minister niet naar de media. Nu doet hij dat wel. Waarom? Deze zelfde minister die directeur was, vond dat het hele gebouw gesloopt moest worden. Hij wilde een nieuw gebouw hebben. De minister heeft een ander doel. Hij moet het keihard zeggen. Peneux wil gewoon een nieuw gebouw hebben. Dat wil hij over mijn rug om behartigen. Wij gaan normaal door. Wij hebben een overeenkomst getekend en moeten ons werk afmaken. Ik heb netjes aangegeven waarom ik het werk stopzet. Je kunt goed zijn, maar niet gek doen. Het moment je een gebouw aan het renoveren bent, heb je nog niet opgeleverd. Het gebouw is dus nog niet opgeleverd. Het gaat om het totaal gebouw dat gerenoveerd moet worden”, zegt Tijtel. De overheid had op den duur geen geld om aannemers te betalen. De huidige minister die toen directeur was, wist volgens Tijtel de ondernemer te beloven dat zaken in orde zouden komen, zodat het werk vlot kon verlopen. Echter gebeurde dat niet. Op een gegeven moment heeft de onderneming volgens Tijtel moeten voorschieten, totdat het werk moest worden stopgezet. De pauze heeft een aantal maanden geduurd.
‘Laat Tijtel op het dak gaan zitten’
De minister met de reactie van de aannemer geconfronteerd, reageerde als volgt. ‘Laat meneer Tijtel op het dak gaan zitten. Laat hij eerlijk zijn en zeggen dat hij aan de kant van de directeur al had opgeleverd en daar wederom is ingestort. Laat hij ook komen kijken naar de waterschade die het hele gebouw heeft. Hij moet ophouden met leugentaal. Ik heb niet gezegd dat het gebouw instortingsgevaar vertoont. Openbare Werken is geweest en heeft aangegeven dat het dak en alles wat de aannemer heeft gedaan totaal instortingsgevaar vertoont. Meneer Tijtel mag weten dat ik hem juridisch zal vervolgen en hij geen cent uitbetaald krijgt’, aldus Peneux.
Op zoek naar een huurgebouw
Het gebouw is volgens de minister al anderhalf jaar in renovatie. Wat Peneux stoort, is dat de plek waar al de tijd gerenoveerd werd, juist de plek is dat momenteel op instorten staat. De afdeling Inspectie Voortgezet Onderwijs voor Senioren, Bureau Basisonderwijs, OD Onderwijs, het Bureau Voortgezet Onderwijs Junioren en het Bureau Speciaal Onderwijs zullen vandaan wederom hun werkzaamheden starten aan de Kafiluddistraat. Het gebouw bestaat uit twee gedeelten, een bovenbouw en een laagbouw. Het personeel van deze afdelingen zal in het hoogbouwgedeelte zitten. In de tussentijd wordt voor de minister, de directeur, het Bureau Internationale Betrekkingen, de Agenda, de Projectcoördinatie Unit en andere kleinere afdelingen een geschikt ruimte gezocht. De minister is momenteel op zoek naar een gebouw voor de huur. “Als we dat al hebben, zal het hele gedeelte aan de Kafiluddinstraat goed gerenoveerd moeten worden. Sommige delen zijn zodanig rot door de waterschade dat delen afgebroken moeten worden.”
Het gebouw aan de Kafiluddistraat is een eigendom van het ministerie. Ongeveer 600 ambtenaren verrichten dagelijks werkzaamheden in en rond het gebouw. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing had op het eerste oogmerk alles maandag lamgelegd, omdat het vermoeden bestond dat door de waterschade aan het elektriciteitsnetwerk van het gebouw, het gebouw in brand kon vliegen. Het elektriciteitsnetwerk van beide delen van het gebouw is gescheiden. Het hoge gedeelte kan dus normaal operationeel worden gesteld.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!