PL sleept CHS weer voor gerecht

De PL heeft weer een kort geding aangespannen tegen het Centraal Hoofd Stembureau (CHS). Van het CHS zal afgedwongen worden dat het zijn taken uitvoert, namelijk het voorzien in de opengevallen vacatures door de terugroeping van de twee overlopers, Sapoen en Chitan, volgens de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers. ‘We zijn niet zuinig voor het recht’, aldus PL-voorzitter Paul Somohardjo tegenover Dagblad Suriname. Inmiddels heeft hij meer dan 5 kortgedingzaken aanhangig gemaakt. Volgens Somohardjo is hij geen toerist, die wat alle ongrondwettelijke zaken die plaatsvinden gaat zitten toekijken en deze op zijn beloop laten.
Gedurende de megarechtszaak, waarbij behalve het ledenkorps van het CHS, de‎ president en de dc’s van Saramacca en Wanica waren gedagvaard, is gebleken dat het CHS niet de bevoegdheid heeft om te oordelen. Dit is duidelijk naar voren gebracht door de rechter. Maar de stukken waaruit blijkt dat de partijraad Sapoen en Chitan heeft teruggeroepen, waren niet ingediend bij de megarechtszaak. Deze keer is dat wel het geval. De zaak is gisteren ingediend. Volgens Somohardjo is deze keer goed ingespeeld op de hiaten. De afgelopen keer werd als basis gebruikt de eerdere vonnissen, die aangeven dat Sapoen en Chitan volgens de rechtsgeldige regels zijn teruggeroepen. ‘De rechter hoeft het vonnis van zijn voorganger niet over te nemen’, aldus Somohardjo, die dit rechterlijk proces rustig afwacht.

Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!