EBS maakt nieuw tarievenstructuur voor aansluitingen bekend

EBSDe Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat per 21 januari 2016 de bijdrage voor nieuwe aansluitingen ten behoeve van huishoudens, is aangepast. In tegenstelling tot voorheen, betalen klanten nu niet meer voor investeringen die in het elektriciteitsnet gepleegd moeten worden. In de onderstaande tabel wordt de nieuwe tarievenstructuur voor aansluitingen weergeven.
Voorts benadrukt de EBS dat de aanpassing uitsluitend geldt voor huishoudens met een elektrisch vermogen tot maximaal 24 kVA en waarvan de afstand van het aan te sluiten woning en het EBS elektriciteitsnetwerk binnen een reeds vastgestelde norm moet zijn.
Verbruikers die een 1 fase aansluiting aanvragen waarvan de woning tot maximaal 80 meter is verwijderd van het netwerk worden geen aansluitkosten in rekening gebracht maar betalen slechts een waarborgsom (WBS).
Verbruikers die een 2 fase aansluiting aanvragen waarvan de woning, tot maximaal 40 meter is verwijderd van het elektriciteitsnetwerk, wordt SRD 300 en een waarborgsom overeenkomstig het aangevraagd vermogen in rekening gebracht.
Bij een 3 fase aansluiting met een aangevraagd vermogen tot maximaal 19 kVA betaalt de klant SRD 500. Ook hier geldt dat de woning niet verder dan 40 meter verwijderd moet zijn van het elektriciteitsnet. Voor vermogensaanvragen vanaf 19 kVA tot maximaal 24 kVA betaalt de klant een bedrag van SRD 600. Ook hier wordt een waarborgsom overeenkomstig het aangevraagd vermogen in rekening gebracht.
Bij grotere afstanden worden andere richtlijnen en calculaties toegepast.
De volgorde waarin de aansluitingen zullen plaatsvinden, worden binnenkort door de EBS bekend gemaakt. EBS zal tevens maandelijks een overzicht publiceren, van het aantal gerealiseerde aansluitingen. Blijf de mediaberichten en de EBS website volgen.

error: Kopiëren mag niet!