Verklaring politieke organisatie Pertjajah Luhur

De afgelopen maanden en weken stonden de media er vol van. Wij hebben het over de rechtszaken, over het geval van de heren Sapoen en Chitan. Sommigen noemen het een soap. Ogenschijnlijk is dat misschien het geval. Wij, leden van de Pertjajah Luhur, willen middels deze verklaring onze gevoelens, meer onze bezorgdheden, openbaren van wat komen zal.
Ja en nee, zijn de antwoorden over de terugroeping van voornoemde personen, wanneer gevraagd wordt over de rechtmatigheid daarvan. Juist daarom denken wij, omdat de meningen verdeeld zijn, is het goed dat de PL de rechter heeft gevraagd om hierover uitspraak te doen. Bij elke uitspraak van de rechter, wordt het recht beleefd. De rechter wijst er op hoe het moet en niet moet.
Het CHS heeft met haar recente handeling een trend ingezet, waarbij uitspraken van rechters geen waarde hebben. Wij hopen hartgrondig dat wij ons daarin vergissen. Het is waar, het vonnis van de rechter is een vaststellende en geen veroordelende. Dan nog …. de rechter heeft zich toch uitgesproken! Wordt het vonnis, de uitspraak van onze rechterlijk macht, nu gereduceerd tot een stukje papier? Moeten wij niet daartegen vechten? Als gemeenschap hebben wij immers onze maatschappij geordend middels wet en regelgeving. Zodanig, dat de wetgevende macht wetten maakt. De uitvoerende macht die wetten uitvoert en naleeft en de rechterlijke macht die uitspraak doet of deelnemers in de gemeenschap deze wetten en regelgevingen al dan niet hebben overtreden, om vervolgens een strafmaat te bepalen. Dat is beleving van de rechtstaat. Dat is wat wij tot nu toe hebben ervaren. Maar het lijkt alsof slechts een handjevol mensen zich er bewust van is waarvoor strijd wordt gevoerd: het behoud van de rechtstaat.
De balans tussen de drie machten, in deze kwestie, wordt verstoord. Met de actie van het CHS staan de wetgevende macht en de uitvoerende macht enerzijds en de rechterlijk macht anderzijds tegenover elkaar. Wat staat ons te wachten? Het gevecht tussen Sapoen en Chitan aan de ene kant en de PL aan de andere kant maakt nu zichtbaar, de werkelijke strijd die gaande is. De strijd tussen recht en macht. De “rule of law” versus de “rule of man”. Wij vragen bij deze aan alle rechtdienende en rechtvaardige Surinamers om de ogen te openen en wakker te worden. Wij volgen de rechtszaak tegen het CHS . Wij zullen lijfelijk aanwezig zijn bij die rechtszaak om te tonen dat de trend van rechtvertrapping en machtwellust nu moet worden gestopt. Wij van de Pertjajah Luhur roepen alle burgers, maatschappelijke groeperingen, vakbonden en werknemersorganisaties op om zich op vrijdag 22 januari 2016 te verzamelen voor het Kantongebouw aan de Grote Combeweg vanaf 12.00 ‘s morgens. Volg de zaak en laat je stem gelden. Anders stevenen we, net zoals Venezuela, regelrecht op de klippen af.

error: Kopiëren mag niet!