Lonen en privileges staatsbedrijven niet geheim

Er is in de maatschappij heisa ontstaan nadat bekend werd gemaakt dat twee NDP’ers hoge salarissen gaan ontvangen bij de EBS en de SWM. De vraag die in deze belangrijk is om te stellen, is of de salarissen die nu betaald worden gangbaar zijn geweest voor de voorgaande directeuren. Als dat wel zo is, dan moet bekeken worden of het wel verantwoord is om de directiesalarissen op dat niveau te houden. Als dat niet verantwoord zou zijn, dan is er terecht kritiek op de NDP’ers. Wat de zaak nu wel interessant maakt, is dat met name de directeur van EBS in zijn hoedanigheid van DNA-lid harde standpunten heeft ingenomen met betrekking tot de hoogte van de salarissen bij staatsbedrijven en de andere voorzieningen van de directieleden van de additionele maanden extra salaris boven de 12 maanden, die ook wel aangeduid kan worden als de bonus. We voeren u terug naar december 2015. In deze maand hekelde de NDP’er Parmessar dat parastatale bedrijven weigeren om informatie te verstrekken aan de volksvertegenwoordiging. Hij hekelde de gigantische salarissen die verdiend worden. Hij haalde aan dat bij sommige parastatale bedrijven het middenkader met SRD 20.000 tot 30.000 per maand naar huis gaat. Directeuren zouden volgens hem tonnen ontvangen per maand. Het jaarsalaris kan oplopen tot zelfs 26 maanden per jaar, had de NDP’er begrepen. Dat is de realiteit anno 2015 in Suriname, zei hij. Het DNA-lid memoreerde in december aan de belofte, die door toenmalige vicepresident Robert Ameerali was gedaan om informatie te verstrekken over de parastatale bedrijven. Hij gaf aan dat o.a. de (SWM en) EBS geen informatie verschaffen over de lonen. Het feit dat deze bedrijven geen informatie verschaffen, maakt het volgens de NDP’er onmogelijk om de begroting van NH te behandelen. In tweede ronde, die nog moet aanvangen een dezer dagen, zou het DNA-lid, dat nu EBS-directeur wordt, dieper ingaan op deze materie. Nu is hij opeens aan de andere kant en omdat hij geen hypocriet is, zal de NDP’er openheid van zaken over de EBS verstrekken, zelfs zonder dat ernaar wordt gevraagd. Hij zal dus ‘zijn’ minister van NH alle openheid van zaken geven. Ook met de aanbestedingen zal deze nieuwe directeur voorzichtig omgaan. Hij zei in het parlement ook dat de parastatale bedrijven veel meer geld aan aanbestedingen uitgeven dan de zeventien ministeries. Directieleden zouden bedrijven opzetten om diensten en goederen te leveren, en deze praktijk zal de nieuwe directeur dus elimineren. De NDP’er las de hoogte van zijn salaris voor uit zijn salarisslip en nu zal hij dus ongeveer het dubbele verdienen. Bovendien geen 12 maanden meer, maar 15 maanden. Eerder, in februari 2012, was de transparantie binnen de staatsbedrijven ook aan de orde in DNA. Toen vond de NH-minister het moeilijk om in te gaan op herhaaldelijke verzoeken van het parlement om informatie te geven over de loonstructuur van parastatale bedrijven. Hij wilde de beantwoording wat dat betreft overlaten aan vicepresident Ameerali. De NH-minister vond toen dat directieleden verantwoording afleggen – conform de statuten – aan de raden van commissarissen. Hij vond het twijfelachtig of hij als minister in het parlement over lonen moest praten, terwijl de vp zou optreden als vertegenwoordiger van de aandeelhouder. De vp vond toen dat salarissen, emolumenten en de privileges van directies, stafambtenaren en raden van commissarissen bij staatsbedrijven bekend moesten zijn. De NH-minister was die mening niet toegedaan: deze staatsbedrijven moesten juist in alle rust ‘vrij van alle politiek geharrewar’ moeten functioneren. Wat is het standpunt van de huidige NH-minister. De EBS-directeur heeft al aangegeven dat hij transparantie wil bij EBS. De huidige directeur van EBS zei toen dat hij het oneens was met de minister en dat hij moeite had zich in te houden om fel te reageren. In het geval van de benoeming van de twee directeuren recent is van belang om na te gaan in hoeverre deze twee personen geschikt zijn om technisch richting te geven aan de twee bedrijven, die heel nauw verbonden zijn aan de duurzame ontwikkeling en de duurzame economie. Energie is belangrijk bij het groener maken van de economie en de EBS heeft een rol te spelen in de transformatie van de economie. De SWM heeft nu te maken met duurzaam waterbeheer, waarbij nu ook rekening gehouden moet worden met bijvoorbeeld het oogsten van regenwater. De vraag is en blijft of de hoogte van de salarissen van deze personen niet bovenmatig hoog zijn en ongepast zijn in de huidige omstandigheden. Had de politicus die op zijn knieën ging niet een voorbeeld kunnen stellen? In elk geval weten wij uit zijn eerder standpunt dat er nu ruimte is voor een herstructurering van de lonen bij de EBS, van hoog naar laag. En de DNA zal daarin gekend worden. De lonen bij staatsbedrijven zijn een staatsaangelegenheid, omdat de staat de aandeelhouder is. De lonen en alle privileges in staatsbedrijven moeten openbaar ter inzage zijn.

error: Kopiëren mag niet!