Stopzetting speculatie op valutamarkt enige optie om koers terug te dringen

De enige manier om de fors gestegen valutakoers terug te dringen, is door de speculaties op de valutamarkt weg te werken. “De samenleving heeft er geen enkel baat bij als zij elke morgen opstaat en zonder een gedegen reden SRD’s gaat omzetten in valuta.” Dit stelde minister Gilmore Hoefdraad van Financiën vrijdagmiddag tijdens een spoedpersconferentie. Ondanks vaststelling van een bankkoers van SRD 4.04 voor de US dollar en Eurokoers van SRD 4.40, is valuta voor deze koers niet te vinden. De valuta koers voor de US dollar op de zwarte markt is thans gesteld op SRD 5.40 en de Eurokoers SRD 5.90. Beide koersen zijn de laatste dagen buiten proporties toegenomen. Hoefdraad benadrukt dat er geen vrees bij de samenleving hoeft te zijn voor een opkomende derde devaluatie. Het zal volgens hem wat tijd kosten om de koers terug te dringen, maar hij heeft ondertussen al goede gesprekken met zowel de douane, cambiohouders als de Asfa gevoerd om speculaties een halt toe te roepen. Belangrijk is om de nationale productie te stimuleren. Van de Asfa heeft hij al verzekerd gekregen dat wij gaan naar ‘local content’, waarbij de aandacht wordt gevestigd op lokale producten. Hiermee worden deviezen bespaard. Met de douane zijn gesprekken gevoerd om de werkzaamheden te versterken. Binnenkort komt ook een gesprek met HI en Juspol om prijsopdrijving en speculatie tegen te gaan. Door internationale factoren en de ongunstige markt zijn onze deviezeninkomsten deels komen weg te vallen. “Hoe gaan wij infrastructuur opbouwen om externe schokken te weerstaan. De focus is gericht op macro economische stabiliteit”, stelde de minister.
SPSB helpt koers brengen naar SRD 5.15
Volgens Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, maken cambiohouders zich ook druk over de koersopdrijving. Gewerkt wordt aan een model om de koers gestadig terug te brengen. Daarbij krijgen zij steun van de SPSB met wie is afgesproken om de koers omlaag te brengen. De cambio’s zijn bezig hun grote cliënten te bellen om na te gaan wat de behoefte is aan US dollars. De ondernemers krijgen via de SPSB de garantie dat zij de US dollar kunnen opkopen voor SRD 5.15. Binnen zeven werkdagen kunnen zij beschikken over de deviezen. Bhailal onderkent dat de cambiohouders ook medeschuldig zijn aan de koersopdrijving. Het systeem blijft volgens hem echter werken met de vraag en het aanbod van valuta. Er vindt continu overleg tussen de cambiohouders en Financiën plaats.

error: Kopiëren mag niet!