Hardeo Ramadhin: “Ondanks verschillende cijfers padie-inzaai, houdt LVV-minister kaken stijf”

Hardeo Ramadhin kan het zich niet voorstellen dat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zich koest houdt ondanks het feit dat er verschillende cijfers worden gepresenteerd over de padie-inzaai. Volgens de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie ‎was in de periode begin januari slechts tussen de 9.000 en 10.000 hectare ingezaaid. De coördinator van Regio West gaf in die periode aan dat 19.000 hectare aan padie is ingezaaid. Ondanks verschillende data houdt de LVV-minister zich schuil. Volgens Ramadhin is hij de persoon bij uitstek die moet komen verantwoorden hoeveel padie is ingezaaid. “De minister is verplicht om alle statistisch materiaal vrij te geven.”
Sector aan het doodbloeden
Ramadhin geeft aan dat de gemiddelde inzaai tussen de 28.000 en 30.000 hectare ligt. Maar de rijstboeren hebben reeds geruime tijd aangegeven deze cijfers niet te halen. Met heel veel moeite kunnen zij het hoofd boven water houden. Zij verkeren in ernstig financiële problemen. ‎Geld voor padieverkoop hebben zij reeds geruime tijd niet ontvangen. Zij dreigen opkopers voor het gerecht te slepen. Maar deze opkopers hebben hun geld van de padie-export naar Venezuela nog steeds niet ontvangen. “De sector is aan het doodbloeden”, is de enige constatering die Ramadhin kan doen.
Op welke wijze diversifiëren
Ramadhin is er benieuwd naar op welke wijze de rijstbouw gediversifieerd zal worden als hij uitgaat van uitspraken van president Desi Bouterse. Aan de ene kant zijn de rijstboeren aan het verpauperen, terwijl anderzijds er een LVV-minister aanzit, die zich liever schuilhoudt dan dat hij zijn gezicht vertoont aan de rijstindustrie. Ramadhin legt er ook de nadruk op dat het onderzoeksinstituut Adron, dat moet zorgen voor de productie van kwalitatief goed zaaizaad, sterk gepolitiseerd is en de functies aan politieke vrienden zijn toebedeeld. Het gevolg is dat veel rijstboeren zelf hun zaaizaad laten halen uit Guyana, een land waar de overheid haar rijstsector een hart onder de riem steekt en koestert.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!