VHP verlaagt leeftijd lidmaatschap naar 16 jaar

1 VHP verlaagt leeftijd lidmaatschap naar 16 jaarDe Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) organiseert op zondag 10 januari aanstaande een Partijcongres met als belangrijkste agendapunt het behandelen en wijzigen van haar statuten. De oranjepartij wil haar statuten moderner en interessanter maken, zodat ook jongeren en andere groepen hun weg makkelijker kunnen vinden naar de partij. Dagblad Suriname verneemt dat een van de belangrijkste wijzigingen zal zijn het verlagen van de leeftijd om lidmaatschap van de partij aan te vragen. Was de leeftijd vroeger om lid te worden minimaal 18 jaar, deze zal na de wijziging komen te staan op 16 jaar. Jeugdigen van 12 tot 16 jaar kunnen aspirant lid worden.
Een andere wijziging zal zijn het optrekken van het aantal leden in het hoofdbestuur van 21 naar maximaal 25. Ook de kernbesturen, die maximaal 13 leden mochten hebben, zal opgetrokken worden naar 25 personen. In de nieuwe opzet zal de bestaande Partijraad ophouden te bestaan. De Partijraad was min of meer dezelfde als het Partijcongres. In de toekomst zal alleen het Partijcongres gehouden worden. Aan dit congres doen mee het hoofdbestuur, volksvertegenwoordigers, de verschillende raden en de dagelijkse besturen van de kernen. In de Partijraad zijn bepaalde van deze groepen uitgesloten om mee te stemmen.
In de nieuwe statuten komen er ook een paar nieuwe raden en instituten voor. Zo komt er een Politieke Raad, het Jagernath Lachmon Wetenschappelijk Instituut en het Jnan Adhin Kennisinstituut binnen de VHP. In de Politieke Raad zullen alle oudgedienden, waaronder presidenten, vicepresidenten, ministers, DNA-leden, directeuren, prominenten en andere hoogwaardigheidsbekleders plaatsnemen. Verder zullen daarin ook zitting hebben een lid van de Adviesraad, de Jongerenraad en het Wetenschappelijk Instituut, alsook de fractieleider en waarnemend fractieleider van de VHP. De leiding van de Politieke Raad ligt bij het dagelijks bestuur van het hoofdbestuur. Ze zal de partij adviseren en ondersteunen bij zwaarwichtige vraagstukken. Het Jagernath Lachmon Wetenschappelijk Instituut zal werken als het wetenschappelijk bureau van de partij. Alle trainingen, opleidingen en andere zaken rakende studies, zullen ondergebracht worden onder het Jnan Adhin Kennisinstituut.
Op het Partijcongres van zondag zullen de wijzigingen gepresenteerd worden aan de aanwezige leden. De leden mogen ook hun zegje doen. Hierna zullen de statuten in stemming gebracht worden. Alleen bij een twee-derde meerderheid kunnen de statuten gewijzigd worden. De wijziging van de statuten was een van de beloften die de huidige VHP-voorzitter Chan Santokhi bij zijn aantreden in juli 2011 had gedaan. Vernomen wordt dat ook het huishoudelijk reglement onder de loep genomen zal worden. In juli 2016 houdt de VHP bestuursverkiezingen. Volgende week, 16 januari, bestaat de VHP 67 jaar.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!