Minister Van Dijk-Silos: ‘CIVD valt niet onder Juspol’

De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk –Silos, om haar mening gevraagd over de mogelijke benoeming van Hans Jannasch, een man met een drugsvonnis op zijn naam, tot directeur van de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD), geeft aan dat het wel duidelijk moet zijn dat dit instituut niet onder haar ministerie valt. “Ik ga mij niet op het terrein wagen van de minister van Binnenlandse Zaken”, stelt Silos. “Vooral gezien de gevoeligheid van de zaak.”
Over het bestaan van een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van informatie-uitwisseling tussen het ministerie en dit instituut kan Silos weinig zeggen. Zij geeft aan dat ze in de 4 maanden dat zij aanzit als minister van Juspol, dit niet als zodanig heeft meegemaakt. Juspol heeft volgens Silos een afgebakend beleidsgebied. Ook heeft dit ministerie zijn eigen intelligence. “Ik ken mijn beleidsgebied heel goed, ik ken mijn competenties, ik ken mijn bevoegdheden, maar ik ken ook mijn beperkingen, daarom ga ik geen mening geven. Niet omdat ik niet durf, maar omdat het niet mijn pakkie aan is.” Silos meent voorts dat haar persoonlijke mening hier niet relevant is. Het budget van de CIVD valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het instituut zelf valt rechtstreeks onder het kabinet van de president.
Het feit dat Jannasch als kandidaat en waarnemend directeur van de CIVD van Suriname een veroordeling van 8 jaar voor het opzetten van het grootste xtc-laboratorium in het Caribisch gebied op zijn naam heeft staan, heeft ondertussen het internationale nieuws gehaald. Landen zoals de Verenigde Staten van Amerika en Nederland mogen volgens hun protocollen geen formele contacten onderhouden met drugsveroordeelden en ex-drugsveroordeelden. Indien Jannasch de post inderdaad definitief krijgt toegewezen, zou dit voor stagnatie kunnen zorgen in de uitwisseling van veiligheidsinformatie tussen de betreffende diensten van eerdergenoemde landen en Suriname. President Bouterse heeft zelf benadrukt dat de post een zeer belangrijke is en dat de persoon die de post zal invullen eerst een zorgvuldige antecedentenscreening zal moeten doorstaan, die doorslaggevend zal zijn voor de uiteindelijke benoeming.

error: Kopiëren mag niet!