Organisatoren streetparty hadden wel vergunning

Naar aanleiding van de artikelen in het dagblad “Dagblad Suriname” op maandag 28 en woensdag 30 december wenst de organisatie D&F Entertainment, organisator van de streetparty aan de Brokopondolaan 32, enkele beschuldigingen en onwaarheden uit de wereld te helpen.
De kop van het artikel van maandag 28 december luidde: “Buurtbewoners Brokopondolaan ondervinden last van streetparty elk jaar”. “D&F Ent. is zich bewust van het feit dat een streetparty, waar dan ook ter wereld, muziekoverlast en opstoppingen in het verkeer met zich meebrengt. Ons doel is daarom ook om dit alles tot een minimum te beperken. De bewering dat de buurtbewoners “elk jaar onaangenaam verrast worden” is ook niet juist, daar D&F Ent. gelijk na ontvangst van de vergunningen een brief heeft opgesteld, waarin de buurtbewoners op de hoogte werden gesteld van het evenement en de afsluiting van de Brokopondolaan (tussen de Mochalaan en de Remoncourtstraat). De buurtbewoners hebben niet te kennen gegeven dat zij last ondervinden van het evenement, maar alleen dat hun inritten vrij worden gehouden en ze ongehinderd hun huizen kunnen verlaten en/of bereiken.”
“Dat er veel vuil wordt achtergelaten na ons evenement, zoals bij alle andere evenementen, beaamt de organisatie ook, echter is het onze primaire taak om gelijk na de streetparty, ons streven is voor zonsopkomst, de omgeving weer helemaal schoon te maken. Dit is ook elk jaar gebeurd en van het jaar heeft D&F Ent. gemeend om niet alleen het afgebakend gebied van vuil te ontdoen, maar ook het gebied daarbuiten (Brokopondolaan, vanaf hoek Franchepanestraat t/m hoek Hermitageweg en zijwegen). Ook is huisvuil van de buurtbewoners opgeruimd, totdat de vrachtwagen het niet meer aankon.”
“D&F End of the Year Festival is sinds 2008 een jaarlijks terugkerend evenement met als primaire doel het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben gesteld, terug te betalen door op een feestelijke wijze het jaar met hen af te sluiten. Echter is er op geen enkele wijze bij de organisatie kenbaar gemaakt dat de buurt, m.n. de bewoners van de Brokopondolaan (tussen de Mochalaan en de Remoncourtstraat), serieuze last ondervindt van de streetparty.”
“Hoewel het overbodig is, wil de organisatie tot slot het feit dat in deze artikelen betwist werd of de organisatie wel over een vergunning beschikt of niet, rechtzetten. D&F Ent. staat voor orde en respecteert wet en recht dus kan er op geen enkele wijze eigendunkelijk overgaan tot het organiseren van een grote street party, waarbij de weg wordt gebarricadeerd. Vandaar dat de organisatie gemeend heeft om ruim voor de datum van het evenement, en wel op 28 oktober 2015, een vergunningsaanvraag in te dienen.”
“Dat er geluidsoverlast is en dat de rust van mensen worden ontnomen tijdens een muziekevenement is een feit. D&F Entertainment biedt nogmaals haar welgemeende verontschuldigingen aan voor het ontstane ongerief en zou het zeer op prijs stellen als de bewoners, die last ondervinden van onze streetparty, contact met de organisatie zouden opnemen om dit alles te bespreken en tot het verleden te laten behoren. Vermeldenswaard is dat naast deze activiteit, D&F Ent. ook sociale activiteiten organiseert, zoals de senioren burgers voorzien van een kerstpakket en knippen voor kinderen in weeshuizen”, aldus D&F Entertainment Management Team.

error: Kopiëren mag niet!