Buurtbewoners Brokopondolaan ondervinden last van jaarlijkse streetparty

Buurtbewoners Brokopondolaan ondervinden last van street party  elk jaar.1Buurtbewoners van de Brokopondolaan (tussen de Mochalaan en Adrichemlaan) worden elk jaar ‘onaangenaam’ verrast met een streetparty, die wordt georganiseerd door Babershop D & F. “Het is elk jaar weer een ramp en chaos wat wordt gecreëerd tijdens deze gebeurtenis. De troep die wordt achtergelaten en natuurlijk je rust dat je wordt ontnomen, worden als zeer lastig ervaren.” Ondanks alle klachten heeft volgens de ontevreden burgers, dc Mike Nerkust toch besloten om wederom vergunning te verlenen voor deze streetparty. “Gisteren stond deze streetparty op schema van 19.00 uur tot dinsdag 05:00 AM”, klagen buurtbewoners.
Eerder aangifte gedaan bij politie
Enkele bewoners hebben het zelf op zich genomen om contact op te nemen met de politie nadat het nieuws de ronde deed dat dit jaar weer de streetparty zou worden georganiseerd. Op 22 december is er dus contact opgenomen met de politie van ressort Uitvlugt en is er vernomen dat er nog geen aanvraag lopende was. Hierna is er ook contact opgenomen met het districtscommissariaat Zuid-West. Ook daar is bevestigd dat er tot op 22 december geen aanvraag ingediend was.
Bewoners verrast bij het zien van activiteiten
Op zondag 27 december werden de bewoners toch verrast toen zij zagen dat de organisatie van deze streetparty bezig was met het opzetten van partytenten. Er is een podium opgezet op de berm naast de barbershop. Aangezien er geen vergunningsaanvraag ingediend was volgens de politie en het commissariaat, wekt dit veel vragen op. Er is wederom contact opgenomen door de buurtbewoners met de politie van ressort Uitvlugt en plotseling wist de politie te vertellen dat er al weken een aanvraag was ingediend. De politie heeft volgens zeggen een buurtonderzoek gedaan. Echter hebben naaste buren en anderen nimmer de politie gezien of gesproken over deze gebeurtenis. Er is ook nooit een brief achtergelaten door de politie. De politie heeft verder aangegeven dat zij zowel positief als negatief advies heeft uitgebracht. Volgens de politie is zij op de hoogte van de zovele klachten elk jaar. De politie heeft aangegeven dat zij de opdrachten van de dc moet opvolgen. Zo is door de dc besloten dat dit jaar het weggedeelte wordt afgesloten. Toen deze burgers hierop een verklaring van de dc wilden vernemen, was die niet bereikbaar voor reactie. Dagblad Suriname heeft vernomen dat dc Mike Nerkust al 10 dagen uitlandig is. Voor hem neemt dc Laksminarain Doebay waar. Doebay heeft gelijk een aantekening gemaakt van genoemd geval. Hij stelde gelijk werk ervan te zullen maken en een team erop af te sturen, aangezien deze kwestie hem vooraf niet bekend was. Hij wilde echter duidelijk stellen dat indien de eigenaren niet over een vergunning beschikken waarop is aangetekend dat buurtbewoners akkoord gaan met de activiteiten aldaar, hij terstond de tent zou doen sluiten of stopzetten. Inmiddels hebben de organisatoren de buurtbewoners een brief toegezonden. Op vertoon van dit schrijven zal hen als bestemmingsverkeer toestemming worden verleend om hun woning te verlaten of te bereiken.

error: Kopiëren mag niet!