Berovingen toegenomen met 26%

V.l.n.r.: Hoofdinspecteurs Darny Stolk, Guno Roosenhoff, bondsvoorzitter Robby Ramdjiawan, Inderpal Jangbahadoer en Franklin Amier zijn allen bevorderd tot commissaris van politie
V.l.n.r.: Hoofdinspecteurs Darny Stolk, Guno Roosenhoff, bondsvoorzitter Robby Ramdjiawan, Inderpal Jangbahadoer en Franklin Amier zijn allen bevorderd tot commissaris van politie
Het Korps Politie Suriname staat samen met de Surinaamse gemeenschap aan de vooravond van een nieuw werkjaar. Gisteren heeft het korps zijn werkjaar 2015 afgesloten op de politieacademie. Dit ging gepaard met een presentatie door waarnemend korpschef Agnes Daniel van de geboekte resultaten gedurende het gehele jaar. Enkele markante momenten voor 2015 zijn bijvoorbeeld de veilige algemene, vrije en geheime verkiezingen, waarna er een nieuwe minister is verwelkomd, viering van de onafhankelijkheid, viering van 120 jaar KPS etc.
Personeelsverloop 2015
In 2015 telde de KPS 2232 politieambtenaren en 328 burgerpersoneelsleden. In 2015 kreeg het korps een uitstroom van 75 personen, waarvan 63 politieambtenaren en 12 burgerpersoneelsleden. Het afgelopen jaar heeft KPS geen enkele lichting basispolitiezorg binnengehaald.
Onderzoek bij ambtenaren
In het afgelopen jaar zijn er ook onderzoeken geweest, waarbij politieambtenaren als verdachten zijn aangemerkt. De statistieken geven aan dat er in vergelijking met 2014 een stijging van 16.5% (26 zaken) is geweest, waarbij onderzoek tegen de ambtenaren noodzakelijk was. Het aantal buiten functie gestelde agenten vertoont een daling van 11.11%, terwijl het aantal in verzekering gestelde politieambtenaren een stijging van 88.89% vertoont. In 2014 waren er namelijk 9 politieambtenaren in verzekering gesteld ten opzichte van 17 in 2015.
Overlastbellers
De centrale meldkamer heeft een aantal van 943.450 telefonische meldingen binnen gehad. 830.236 kunnen gekwalificeerd worden als overlastbellers. Bij 113.214 meldingen is er daadwerkelijk politieoptreden noodzakelijk geweest.

Seksuele delicten gedaald met een derde

Een overzicht van het criminaliteitsbeeld geeft een indicatie van de prioriteitsgebieden, die in 2016 ook zullen worden aangepakt. Na een daling in 2014 hebben berovingen een stijging met 26% ondergaan in 2015. Overvallen zijn gedaald met 29.33%. Deze daling is volgens Daniels een gevolg van intensieve surveillance. Inbraken zijn gestegen met 8.89% ten opzichte van 2014.
Levensberovingen schetsen een somber beeld in vergelijking met voorgaande jaren. In de periode 2011-2013 was er een daling in het aantal levensberovingen. In 2014-2015 zijn de levensberovingen gestegen. Het aantal levensberovingen in de relationele sfeer toont ook een stijging aan en blijft voor KPS in 2016 één van de prioriteitsgebieden. Qua seksuele delicten is er een daling waargenomen van 33.73%. Vanaf 2011 tot 2013 zijn de geregistreerde gevallen van huiselijk geweld in balans. Vanaf 2014-2015 is er een aanzienlijke stijging van registraties waargenomen.
Verkeer
De trend welke de politie waarneemt is dat er veel meer manspersonen in het verkeer omkomen, waarvan bromfietsers het grootste aantal vormen. Het aantal verkeersdoden bedroeg gisteren 57. Er zijn landelijk ongeveer 1.716 verkeerscontroles uitgevoerd. Er zijn 1.300 rijbewijzen ingevorderd van snelheidsovertreders. Van bestuurders die onder invloed reden, zijn 784 rijbewijzen ingetrokken. Er is ook een bedrag van SRD 4.689.055 aan boetegeld geïnd.
De veiligheid, inclusief verkeersveiligheid van iedere burger in Suriname is van onschatbare waarde. Het prijskaartje dat gekoppeld is aan veiligheid kan volgens Daniels dus niet terzijde worden gezet. Het nieuwe jaar zal volgens Daniels voor de politieorganisatie één zijn van criminaliteitsbestrijding en beheersing, maar ook voor de bedrijfsvoering en interne organisatie. KPS is een organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het komend jaar zal dus ook het integriteitsbeleid worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast. Er zal continu worden gewerkt aan het imago van het korps, waarbij er geen ruimte meer mag bestaan voor niet integere medewerkers.
Bevorderingen
Het jaar werd afgesloten met bevorderingen van 5 hoofdinspecteurs tot commissaris van politie. Hoofdinspecteurs Darny Stolk, Guno Roosenhoff, bondsvoorzitter Robby Ramdjiawan, Inderpal Jangbahadoer en Franklin Amier zijn allen bevorderd tot commissaris van politie. Van politie tweede klasse werden 52 inspecteurs bevorderd tot inspecteurs van politie eerste klasse en 2 onderinspecteurs tot inspecteurs van politie derde klasse.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!