Dame met hoofddoek weggestuurd van rijexamen

Frontfoto 1Yasmin ging op dinsdag 15 december 2015 vol zenuwen haar theorie rijexamen afleggen. Na een goede voorbereiding begaf zij zich naar de afdeling Rijbewijzen te Nieuwe Haven. Yasmin had de volle overtuiging dat zij deze keer het examen met succes zou afleggen. Net als alle andere kandidaten stapte zij zelfverzekerd het examenlokaal binnen. ‘Ik zat met een aantal deelnemers vol zenuwen in het lokaal. De dienstdoende politieman keek naar mij en zei ‘mevrouw u moet uw hoofddoek weghalen’. Ik keek om en vroeg of hij mij bedoelde. Ik gaf de politieambtenaar terstond te kennen dat dit niet de eerste keer is dat ik deelneem aan zo een theorie examen. ‘Hoor je me niet of moeten wij het voor je weghalen?’ vroeg de politieman. ‘Ik ga mijn hijab (hoofddoek) nooit weghalen, nooit en voor niemand’, was mijn reactie. Op dat moment werd ik emotioneel. Ik voelde me grof beledigd. Op een gegeven moment nodigde een andere agent van politie mij uit om naar buiten te komen. Hij vroeg mij toen of mijn rijinstructeur met betrekking tot het dragen van een hoofddoek mij niets had voorgehouden. Ik hield hem voor dat mij niets is voorgehouden. Deze agent verwees mij naar de rijschool. Ik maakte hem duidelijk dat de laatste keer zulks wel is toegelaten. Volgens de politieambtenaar zijn er nieuwe regels ingevoerd. Vermeldenswaard is dat op mijn ID-kaart ik mijn volledig hijab aan heb. Bij mij rijst nu de vraag waarom je alleen op het examen alles moet weghalen?’
Dagblad Suriname maakte contact met het afdelingshoofd van Verkeer, inspecteur Kolf. Ze geeft aan deze zaak via social media te hebben vernomen. Inspecteur Kolf betreurt het gebeurde ten zeerste. Zij keurt het gedrag van de wetsdienaren totaal af. ‘Ik had van het vermeend slachtoffer of familie verwacht dat zij zich de volgende morgen tot het afdelingshoofd zouden wenden om het zaakje te bespreken. Tijdens het afleggen van het examen is er geen hoofddeksel (pet) of zonnebril toegestaan. Ik denk niet dat mensen daarmee moeite zullen hebben’, zegt Kolf. ‘Er wordt op bepaalde punten gelet om een foto te maken. Als u in een ruimte zit waar men de foto’s maakt, zit u alleen met de fotograaf in die ruimte. Er zijn ook vrouwelijke medewerkers die dat doen. Bij sommige vrouwen zie je alleen hun ogen. Het gaat erom dat wij bepaalde karakteristieken van het gezicht moeten zien om te weten om welke persoon het gaat bij het afleggen van het examen. Verder wordt er ook op gelet bij het maken van een foto op je rijbewijs. Dit wordt gedaan aan de hand van je identiteitskaart.’
Volgens Yasmin is zij op haar officiële ID-kaart wel ongestoord met een hijab gefotografeerd. ‘Maar de manier waarop de dame in kwestie is aangesproken c.q. benaderd, keur ik af. Volgens het slachtoffer is zij door de politie van Duisburglaan opgeroepen voor verhoor. Dit verhoor is reeds dinsdag afgenomen. Wij verwachten dat de korpschef deze zaak op de juiste en gepaste wijze aanpakt, zodat dit probleem niemand meer overkomt.’

error: Kopiëren mag niet!