Adhin springt van sociaal vangnet naar nationaal planningsapparaat

De regering gaat voor een nationaal planningsapparaat welke gekenmerkt zal worden door constructieve integratie van de politiek bestuurlijke processen en plantechnische processen. Dit maakte vicepresident Ashwin Adhin donderdagmorgen bekend tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens Adhin zal de regering op kort termijn het nieuw nationaal ontwikkelingsplan aanbieden aan het parlement. Er wordt volgens hem haast gezet achter een ontwerpwet, dat moet leiden tot dit nationaal planningsapparaat. VHP -fractieleider Chan Santokhi vond dat de vp nagelaten had meer informatie te verschaffen over de aanpak van de huidige financiële crisis in het land. Santokhi verwees naar het sociaal vangnet van Adhin dat ingesteld zou moeten worden. “Hoe staat het met het vangnet? Wie coördineert het? Is het een groep van ministers? Is het ook een commissie?”, stelde Santokhi. De VHP’er hekelt het feit dat de regering steeds commissies benoemt, terwijl deze nooit een presentatie nog tussentijdse verslagen presenteert. Hij wil weten hoe deze wordt gemonitord en waar de verantwoordelijkheid ligt. NDP-fractieleider Andre Misiekaba wilde duidelijkheid hebben over de tijd wanneer deze commissies worden ingesteld. “Men zal toepassen moderne planningstheorieën en methoden met als uitgangspunt een uit eigen conceptie ontwikkeld eigen planningsapparaat, alsmede een kritische doorlichting van eigen planningsinstituten. Voorts zal het verkrijgen van maatschappelijke consensus één van de principes zijn in een nieuw planningsproces. Bij het conceptioneren van Suriname moet uitgegaan worden van de formele wensen die de grondwet en andere wettelijke regelingen dwingend voorschrijven”, stelde de vp.
Referentietermen interdepartementale task force zijn af
Met deze ontwikkeling zullen wij volgens de vp voor het eerst invulling geven aan artikel 72 lid f van onze grondwet, dat namelijk impliceert de instelling van een maatschappelijk planningsorgaan voor de nationale ontwikkeling. De referentietermen van de interdepartementale task force in dit kader zijn af en zullen in de komende dagen alle relevante actoren en partners, waaronder ook het parlement, in het proces worden betrokken. Deze task force wordt getrokken door het kabinet van de vicepresident.
Structuurplan en streek- en bestemmingsplan
Er ontbreekt een adequaat en duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid. De regering is daarom voornemens een aanvang te maken met het ontwikkelen van een sectoraal geïntegreerd beleid doelend op het integreren van sectoren, waaronder agrarische productie, mijnbouw en alle sectoren waar ruimtelijke indeling aan de orde is. De interdepartementale commissie, die hiermee belast is, wordt gevormd uit deskundigen van relevante ministeries. De trekkersrol wordt door ministerie van RGB vervuld, ondersteund door LVV, HI, Juspol, OW, RO en NH.
Rationalisatie overheidsapparaat duidelijk
Volgens Adhin is na grondige bestudering van gewezen en bestaande ontwikkelingsplannen hem gebleken dat ‘public sector reform’ (PSR) nu meer dan ooit een noodzakelijk punt is geworden van onze nationale agenda. “Suriname is een land waarin de grootste werkgever de overheid zelf is. Er moet zorg gedragen worden dat 50% van ons budget aan lonen en salarissen wordt besteed.” Het centrale doel van het meerfasen PSR bij overheidsdiensten in Suriname volgens hem is om te komen tot een flexibel en effectief overheidsapparaat. Adhin benadrukte dat de regering op kort termijn het concept PSR meerjaren programma aan het parlement zal doen toekomen. De trekkersrol wordt vervuld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze wordt ondersteund door Arbeid, HI, Sozavo.
Santokhi kreeg bijval van collega Krishna Mathoera. Zij vond dat een heleboel van de nieuwe beleidsvoornemens niet eens in de ingediende begrotingen voorkomen. Raymond Sapoen wilde weten in hoeverre het bestaande planbureau betrokken wordt bij het nieuw systeem en wat de status is van het planbureau.
FR

error: Kopiëren mag niet!