Beheersplan voor effectief beheer en behoud CSNR

Beheersplan ondertekent voor effectief beheer en behoud CSNR 1Het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) bestaat reeds 15 jaren en is ook opgebracht op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Voor het effectief beheren en beschermen van dit natuurreservaat heeft op dinsdag 15 december jl. de ondertekening van een beheersplan plaats gevonden tussen de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Steven Relyveld, en Nardi Johanns, directeur Suriname Conservation Foundation (SCF).
Hesdy Esajas, hoofd Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) geeft aan dat er een businessplan in voorbereiding is voor verder beheer van het CSNR. Echter is het van belang dat in deze de betrokkenheid van de gemeenschappen rondom het natuurreservaat wordt meegenomen, omdat zij niet weg te denken zijn. Met de ondertekening zal er een consultant aangetrokken worden die de samenleving zal benaderen voor een betere beheer van het CSNR.
Volgens Minister Relyveld heeft het ministerie van RGB met deze ondertekening de zoveelste mijlpaal samen met SCF bereikt. Samen met de SCF zijn er duidelijke afspraken gemaakt hoe samen met de lokale gemeenschap het CSNR verder ontwikkeld, beheerd en goed gemonitord kan worden. Relyveld is ervan overtuigd dat met het sluiten van goede partnerschappen, zoals nu met de SCF, er goede resultaten geboekt kunnen worden. Hij spreekt de hoop uit dat de goede samenwerking met SCF nog heel lang voort mag gaan. Relyveld geeft ook aan dat het ministerie er alles aan zal doen om het natuurreservaat die plek te laten behouden die het zich eigen heeft gemaakt in de wereld.
Johanns hoopt dat de foundation de nodige ruimte krijgt van het ministerie om zaken rondom het natuurreservaat te blijven financieren. Hij geeft aan dat behalve dit project de SCF zich momenteel bezig houdt met het Mangrove- en het No kwik project.
Het CSNR beslaat 10% van Suriname en bestaat uit 1.6 miljoen ha primair tropisch regenwoud. Het is het grootste natuurreservaat van Suriname en een van de grootste beschermde tropische regenwouden ter wereld. Het reservaat staat sinds 2000 op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

error: Kopiëren mag niet!