Naar een duurzame energieproductie en een Zero CO2 energienet in de toekomst

Een boodschap voor ons in Suriname op weg naar bewustwording over energiegebruik en energiekosten: behalve directe economische voordelen van lage energietarieven (lees: elektriciteitstarieven), zijn er nog meer redenen om anders en zuiniger om te gaan met energie. De ozonlagen in ons atmosfeer worden bedreigd. Deze ozonlagen doen dienst als een deken boven ons. In de stratosfeer worden de ultraviolette (UV) stralen van de zon geabsorbeerd en worden wij beschermd tegen UV-straling. Door gebruik van fossiele brandstoffen (diesel, benzine, stookolie, steenkool, aardgas enz.) is de productie van CO2 nu onevenwichtig hoog dat de natuur, t.w. land en zee, deze CO2 niet zullen kunnen neutraliseren. We krijgen verzuring van de oceanen, opwarming van de aarde, zeespiegelstijging wegens de snelle smelting van ijs in de polen.
Verder vinden plaats: verstoring van plantengroei, toename van plagen en ziektes, verstoring van klimaat en grotere stormen en orkanen. De aarde is nu ongeveer 2 graden Celsius warmer geworden vanaf de Industriële Revolutie, in meer dan 120 jaren. De zeespiegel is meer dan 20 cm gestegen in de laatste 100 jaren, maar deze stijging gaat nu verder versneld omhoog. Dit komt door de temperatuurtoename op aarde en de snelle smelting van ijs van Groenland en Antarctica (Zuidpoolland).
Klimaatverandering zal grote en dramatische invloeden hebben op mensen en leefomstandigheden, voor de natuur en voor onze voedselproductie. Er ontstaan al “hitte-eilanden” door de hoge gebouwen en stenen betegelingen en asfalt, in steden die zelf een hoge CO2 productie hebben en slechte doorstroming van de wind om de omgeving en gebouwen af te koelen.
In de bouwwereld zullen nu al maatregelen genomen moeten worden om gebouwen op een zodanige manier te ontwerpen, isoleren, verlichten en voor ventilatie te zorgen dat ze duurzaam “Zero CO2 gebouwen” worden. Volgens de “Passivhaus” method (lees over passivhaus via Google, architecten en bouwkundigen). “The Passivhaus standard was developed in Germany in the early 1990s by professors Bo Adamson of Sweden and Wolfgang Feist of Germany and the first dwellings to be completed to the Passivhaus Standard were constructed in Darmstadt in 1991.The Passivhaus standard can be applied not only to residential dwellings but also to commercial, industrial and public buildings. This has led to the following functional definition of a Passivhaus. A Passivhaus is a building, for which thermal comfort can be achieved solely by post-heating or post-cooling of the fresh air mass, which is required to achieve sufficient indoor air quality conditions – without the need for additional recirculation of air.”
Wij moeten ontwikkelingen over klimaatveranderingen goed volgen en alvast mitigerende maatregelen treffen en adopteren. In verband met voedselveiligheid en zeespiegelstijging moeten wij onze laagliggende gebieden beschermen tegen overstromingen (denk maar aan de recente overstromingen bij de Weg naar Zee en in Nickerie en in Commewijne bij elke springvloed).
Welk pad moeten energiebedrijven volgen m.b.t. limaatsveranderingen? Uitgaande van onze sociale verantwoordelijkheden zijn wij verplicht om de “Global Challenges” van Climate Change (werelduitdaging van klimaatsverandering) niet uit de weg te gaan.
De vraag is: wie gebruikt fossiele brandstoffen en wie beschadigen de atmosfeer en de zee en veroorzaken klimaatveranderingen? De grote fossiele gestookte elektrische centrales, schepen, fabrieken en de transportsector zijn de veroorzakers van het bovengenoemde. Hoe moeten wij verder met de opwekking van stroom?
Gaan wij voor een Zero CO2 power grid? En indien “ja”, hoe zal het traject daartoe eruit zien?
Wij zullen alle hernieuwbare energieopwekking met zero CO2 productie moeten aantrekken en toepassen. Wij moeten werken aan de reductie van belastinggroei door “Energie Efficientie” te bewerkstelligen op alle gebieden (“Werken aan meetbare effecten”).Standaarden opzetten op national niveau. Nieuwe gebouwen moeten 25% minder energie gebruiken en “Zero CO2” worden. Bestaande gebouwen reconstrueren om energie te besparen. Om GHG ( green house gasses) te reduceren moet aan “waste heat recovery” worden gedaan. Stimuleren om warm water uit zonlicht te maken ( alle hotels verplichten om 80 % warm water met zonlicht te maken). Zero emission vehicles (voertuigen, m.n. auto’s) en elektrificeer de transportsector. De CO2 reduction policy in place brengen met national efforts voor “Carbon Tax”. Hierdoor zal iedereen meewerken om de emissie van CO2 te reduceren.
Om verder schade aan het klimaat te reduceren en te voorkomen, werken aan en in het leven roepen van een nationale “Clean Air Act”.
Er komt dus een nationale wetgeving over klimaatsverandering en de power producers (EBS, Staatsolie, Suralco en anderen) moeten zich eraan committeren.
Tegelijkertijd niet wachten, maar zelf de global uitdaging aanvaarden om targets (doelen) te stellen om CO2 te reduceren en te werken aan de Global Goals voor een Zero CO2 beleid.
Dit beleid zal teruggevonden worden in:
• Ontwikkelen van Solar energieproductie
• Windfarms op zee opzetten
• Ontwikkelen van hydro-power
• Zonnewarmte voor warmwaterproductie
• Bio-afval gebruiken voor energieproductie (rijstkaf en andere afval)
• Bio-fuel maken en gebruiken
• Zeestromen en getijdeverschillen gebruiken om energie op te wekken.
• Van de bestaande dieselcentrales CO2, NOx, Sox reduceren en de geproduceerde warmte optimaal benutten.
• Stimuleren van alle gebruikers om zoveel mogelijk energie “ZELF” op te wekken middels zonnepanelen etc.
Dit kan men doen door te letten op hoeveel energie je huis gebruikt, het aantal elektrische en elektronische apparaten die aan blijven, soort transport dat je dagelijks gebruikt, maar ook hoe vaak je vliegt (reizen). 4,5 ton CO2 per jaar gebruiken normale huishouden in Suriname. Dit zal moeten afnemen, willen we global warming terugdringen.
Let op de isolatie en verfkleur van je huis en plafond, koop energie-efficiënte apparaten, schakelapparaten en lichten die niet nodig aan moeten blijven, loop, fiets of gebruik openbaar transport, en breng de vakantie dichter bij huis door. Onze coastal zones moeten beter beheerd worden.
Prof. Naipal praat hierover en heeft recent initiatieven genomen voor natuurlijke bescherming voor de kust middels palen om golfslag te breken en sedimenten te laten bezinken en het planten van mangrovebomen.
Samuel Mehairjan M.Sc. (Power Engineer)

error: Kopiëren mag niet!