Tijd van economische crisis, hoe verder?

Nu het volk in een deplorabele financieel-economische situatie verkeert, laten de diverse maatschappelijke organisaties, de vakbeweging en de politieke partijen, die voor de belangen moeten opkomen, het arme volk gewoon links liggen. Tijdens het bewind van ex-president Jules Wijdenbosch zijn de acties niet uitgebleven. De CLO die meestal als één van de eersten haar stem liet horen, zwijgt thans in alle talen! Is Ronald Hooghart “monddood ” gemaakt door hem een plaats aan te smeren in DNA? Indien er sprake is van belangenverstrengeling, dan moet hij plaats maken voor een andere voorzitter. Dit zelfde geldt ook voor andere organisaties en politieke partijen. Robby Berenstein ( C-47 ) en Hugo Blanker (COL) hebben wel hun stem laten horen en de oppositionele partijen komen bijeen om te brainstormen over de onhoudbare situatie. De VHP vraagt om het beleid te herstellen en het weer op spoor te brengen, terwijl de PL voor een zakenkabinet pleit. De Abop is de mening toegedaan dat de regering de balans en de koers totaal kwijt is. De NPS is integendeel geen voorstander van straatacties! De rigoureuze maatregelen die de regering overnight heeft genomen, heeft het volk diep teleurgesteld en haar armer gemaakt met ongeveer 20 tot 25%. De actie die door een groepje moedige Surinamers is ondernomen, is prijzenswaardig te noemen. De eenmansactie van Stephan Biervliet (23 jaar) tegen de slechte situatie, getuigt van een heldendaad. Het ligt volgens president D. Bouterse niet in de bedoeling om de gemeenschap in verdrukking te brengen door de genomen maatregelen. Tijdens de verkiezingscampagne in mei moest hij het volk voorhouden, dat de economie in zwaar weer (vaarwater) zou terechtkomen.
Om politiek behoud en zetelwinst heeft hij dit alles bewust nagelaten.
Het betaamt een leider om het volk duidelijkheid te geven.
Indien de president verklaart, dat actie geen `zin heeft en dat iedereen moet bijdragen om door de huidige deplorabele situatie heen te komen, dan wordt dit ook zijdens de regering en DNA-leden verwacht.
In 1980 was de situatie niet van dien aard dat de sergeanten de coup pleegden o.l.v. D.D. Bouterse en Roy Horb en de telefooncoup tijdens ex-president Ramsewak Shankar. Denk aan de uitspraak van Bouterse: “Captain your ship is sinking, man!”. Hoe lang deze economische malaise nog zal duren, blijft een onbeantwoorde en retorische vraag. Wij, Surinamers zijn de moeilijke tijden van voorheen niet vergeten toen er een schaarste was aan haast alles. Men had geld, maar kon heel moeilijk aan goederen, benzine, medicamenten, enz. komen.
Tegenwoordig is het omgekeerde te constateren; er is een overvloed aan eerste levensbehoeften, maar door de devaluatie en verhoogde prijzen, kan men minder kopen.
De regering heeft bij monde van de minister van Sociale Zaken & Volkshuisvesting; Joan Dogojo verklaard, dat er een éénmalige extra vergoeding van SRD 50,- toegekend zal worden aan minder draagkrachtigen en in de toekomst aan de AOV’ers. Dit teneinde het leed enigszins te verlichten in deze benarde situatie. Hopelijk zal in ons land een nieuwe dimensie worden toegevoegd en dat men zal werken aan reële programma’s. Tenslotte hoopt de gehele Surinaamse gemeenschap dat de regering de geldontwaarding een halt toeroept. Eendracht maakt macht!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!