‘Toen NDP in de oppositie was, zat men onder de amandelboom’

Toen NDP in de oppositie was, zaten zij onder de amandelboom‘Toen de NDP in de oppositie was, zat men onder de amandelboom op het terrein van De Nationale Assemblee.’ Dit gedrag van de NDP-oppositieleden kan oud-assembleelid Ruth Wijdenbosch (NPS) zich nog heel goed herinneren. ‘De toenmalige NDP-oppositieleden vertikten het om quorum te verlenen, zij waren niet eens in commissies vertegenwoordigd, zij gingen juist de straat op om protestacties te voeren’, zegt Wijdenbosch. ‘Opmerkelijk is dat de huidige coalitieparlementariër Andre Misiekaba van de NDP, die ook onder de amandelboom heeft gezeten als oppositielid, het tot een gewoonte heeft gemaakt de huidige oppositieleden verwijten te maken. Indien zij met kritische kanttekeningen komen, krijgen zij het verwijt te horen dat zij oppositie voeren, slechts ter wille van het voeren van oppositie.’
Huidige oppositie voert constructief oppositie
Wijdenbosch meent dat de huidige oppositie haar eigen wijze heeft van oppositie voeren en beslist niet als jaknikkers zal fungeren. ‘De situatie in het land is beslist niet één om lief te doen in het parlement’, benadrukt de politicus. Zij onderstreept dat de huidige oppositie niet ervoor kiest om onder de amandelboom te zitten, maar om constructief oppositie te voeren. ‘Dit was de afgelopen vijf jaren ook het geval.’ Volgens de politicus is het van groot belang dat er kritiek wordt geleverd, om zaken veranderd te krijgen. ‘Vooral gelet op het feit dat de regering herhaaldelijke waarschuwingen van de oppositie, dat het land afstevent naar een financieel economische malaise, naar zich heeft neergelegd. Bij deze waarschuwingen kreeg de oppositie ook te horen dat zij oppositie voert ter wille van het oppositie voeren.’
Land in grote problemen maar coalitie verdedigt beleid
Wijdenbosch meent dat het land in grote problemen zit. ‘Terwijl dit het geval is, is de coalitie hardnekkig bezig het regeringsbeleid te verdedigen.’ ‘Met deze opstelling zal er geen verandering komen’, vreest de NPS’er. ‘Door deze opstelling van de coalitie zullen de donkere wolken boven het land beslist niet afnemen, maar zich gaan vermenigvuldigen.’ De politica voegt er aan toe ‘dat niet vergeten moet worden dat de samenleving die gebukt gaat onder de verzwarende levensomstandigheden, haar hoop heeft gevestigd op de oppositie’. ‘De oppositie is voor hun de enige bron waaruit veranderingen kunnen voortvloeien.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!