Reden voor VHP-structuren van Nickerie om boos te zijn?

In het artikel ‘Structuren VHP Nickerie boos om geheime formatie DCT’, verschenen in Dagblad Suriname van maandag 30 november 2015, lees ik: “Volgens hen staat Pertap Goerdajal, die geen enkele status heeft binnen de VHP, achter deze actie”. “Volgens de structuren heeft Goerdajal zaterdagavond een illegale bijeenkomst belegd samen met de twee VHP-assembleeleden uit Nickerie, Jotish Jagernath en Jitendra Kalloe”. Ik wens hierop alsvolgt te reageren:
Ik was in Nickerie op last van de hoogste autoriteit van de VHP en in de hoedanigheid van lid van het Bureau van de Voorzitter. De twee DNA-leden, Jotish Jagernath en Jitendra Kalloe van Nickerie, die de leiding aldaar hebben, waren formeel op de hoogte en hebben ook deze bijeenkomst georganiseerd en bijeen geroepen, waar ik mijn opdracht kon uitvoeren.
De personen die denken namens de VHP-structuren van Nickerie te praten, geven aan dat zij niet op de hoogte waren van de bijeenkomst. Zij waren wel op de hoogte, omdat zij formeel waren uitgenodigd. Er is een sms/app/telefoon/ email databank van de uitnodiging. Ik heb dit persoonlijk gecontroleerd. Bij de uitnodiging is het principe van check en re-check gehanteerd om te voorkomen dat een persoon, per abuis, geen uitnodiging krijgt. Als iemand niet is uitgenodigd, betekent dat hij/zij geen deel uitmaakt van de formele structuren (DCT).
Tijdens deze bijeenkomst zou een presentatie worden gegeven van een voorstel tot bemensing van het District Coördinatie Team (DCT) van Nickerie. Gezamenlijk met alle structuren zouden er aanpassingen/wijzigingen worden aangebracht, om deze vervolgens in te dienen bij de voorzitter van de partij voor verdere afhandeling. Niets was vooraf bepaald en niets zou worden opgelegd. De werkwijze van voorzitter Chandrikapersad Santokhi is bekend binnen de VHP; eerst de structuren consulteren en consensus bereiken en daarna verdere afhandeling. Jammer dat enkele personen tijdens deze meeting getwijfeld hebben aan de rechtvaardigheid van de voorzitter.
Men geeft verder in het artikel aan dat ik statusloos binnen de VHP ben. Iedere VHP’er, ook de schrijvers van het artikel, weten dat ik lid ben van het Bureau van de Voorzitter, het Landelijk Management Campagne Team, voorzitter Commissie Safety and Security en zitting heb in een aantal andere commissies.
In deze hoedanigheden heb ik vanaf juli 2013 tot heden 25 vergaderingen / bijeenkomsten in Nickerie belegd. De schrijvers van het artikel waren ook aanwezig tijdens deze meetings en hebben mijn status/hoedanigheid nooit ter sprake en/of ter discussie gesteld.
Deze feiten geven aan dat ik met opdracht, legaal dus, en met een zekere autoriteit de laatste bijeenkomst heb gehouden. Men had eerst moeten luisteren en daarna commentaar moeten geven. De onnodige heisa tijdens deze bijeenkomst en het artikel in DBSuriname zie ik als een misverstand. Ik heb gemeend om wel te reageren op het artikel om te voorkomen dat de lezers inderdaad het idee krijgen dat ik illegaal heb geparticipeerd aan de bijeenkomst in Nickerie en dat ik statusloos ben bij de VHP.
Pertab Goerdayal M.Sc.

error: Kopiëren mag niet!