Open brief 40e Srefidensi stedenbouwkundig masterplan

In het kader van de 40e Srefidentiviering moet er een studie gemaakt worden van een nationaal collectieve buurt/resort participatie stedenbouwkundig masterplan. Het masterplan wordt opgesteld voor sloopwerkzaamheden van onbewoonbaar verklaarde gebouwen, renovatiewerkzaamheden, het bouwen van nieuwbouwwoningen en herstructurering van een bewoond gebied in een stad, district, resort of dorp. Middels het 40e Srefidensi stedenbouwkundig masterplan zullen in de eerste fase kleinschalige/grootschalige stedenbouwkundige projecten voor een stad, district, resort of dorp worden gemaakt. In het 40e Srefidensi masterplan wordt een kader geschept voor de vele onderdelen en (bouw)fasen waaruit het slopen/renoveren en het bouwproces bestaat en waarbij vele verschillende partijen betrokken zullen zijn. Met name de overheid (OW en V) entrepreneurs, aannemers/werknemers, architecten, technische scholen c.q. de technische universiteit, projectontwikkelaars, banken (geldschieters/financiers), verzekeraars, scouting en militaire afdeling Genie etc. etc.
Naast de stedenbouwkundige verkenningen bevat het 40e Srefidensi masterplan ook omschrijvingen van de functies die een gebied kan krijgen o.a. betegelde/geasfalteerde wegen/straten/trottoirs, sloten, wonen en werken/woningbouw, scholen & bedrijfspanden. Daarnaast bevat het een globale inschatting van de financiële haalbaarheid en een inschatting van de invloed die een dergelijk plan zal hebben op de samenleving, bijvoorbeeld voor de gezondheid, patriotisme/solidariteit, sociaal leefbaarheid, economie, werkgelegenheid, milieu en verkeer. Middels de woningbouwwet moet er een presidentiële commissie samengesteld worden die de inventarisatie van onbewoonbaar verklaarde koloniale/bouwvalige (krotten) woningen binnen een resort moet coördineren. De krotten/bouwvallige woningen worden bij wet terstond afgekeurd en onbewoonbaar verklaard. Huiseigenaren, huisbazen, verhuurders van de afgekeurde bouwvallige huurhuizen/krotten krijgen van de overheid een bepaalde termijn waarin er begonnen moet worden met de financieringsaanvraag, sloopwerkzaamheden en het starten met de nieuwbouwwerkzaamheden. Wie geen gevolgd gehoor geeft aan deze woningbouwwetten en regels, moet dan rekenen op forse boetes.
De verhuurders/huisbazen van de afgekeurde onbewoonbare (huurhuizen) krotwoningen of krottenwijken kunnen een financiering krijgen voor de sloopwerkzaamheden en het bouwen van degelijke nieuwbouwwoningen en bedrijfspanden binnen de maatstaven van de 21e eeuw. Het motto in de 21e eeuw is woning en werken. De huisbazen/verhuurders die niet met de ontwikkelingen van vernieuwing willen meegaan en geen financiering willen aanvragen voor de sloopwerkzaamheden van de afgekeurde onbewoonbare verklaarde bouwvallige woningen/gebouwen, kunnen hun huizen verkopen aan een van de gegadigde kapitaalkrachtigen.
Het is o.a. ook de bedoeling dat projectontwikkelaars en/of entrepreneurs, financiële (bank)-instellingen (kapitaalkrachtigen) een hele buurt opkopen van de afgekeurde onbewoonbaar verklaarde huurwoningen. Het is de bedoeling dat er nieuwbouwwoningen voor in de plaats gebouwd worden. Alle opgekochte percelen worden dan verhoogd c.q. voorzien van een goed rioleringssysteem. De aanpak van een degelijk rioleringssysteem moet geschieden in samenwerking/samenspraak met de overheid (OW en V). Ook (Staatsolie) de multinationals zouden hiermede kunnen participeren om te investeren in de woningbouw. De verschillende modellen van de koloniale krotten/bouwvallige huizen/gebouwen horen thuis in een openluchtmuseum. Ze zijn niet meer van deze tijd en niet geschikt voor de moderne, beschaafde mens van de 21e eeuw.
De sociale woningbouwwet; De overheid/woningbouwwet bepaalt de huurprijs of huurkoopprijs van de nieuwbouwwoningen. De huurprijs per woning is afhangende van het salaris/inkomen van de potentiële huurder. De overheid zal ook moeten overgaan tot het verlenen van subsidie voor de sociaalzwakkeren. Kortom, alle nieuwbouwwoningen moeten voor iedere huurder betaalbaar zijn in de Surinaamse valuta-SRD voor de huurprijs/huurkoop. Er moet een sociale woningbouwwet gemaakt worden om speculerende woeker huurprijzen te verbieden c.q. aan te pakken.
De bewoners van een eigen bouwvallige krotwoning kunnen een beroep doen op het sociaal woningbouwfonds of gebruikmaken van geldschieters/financiers/bankinstellingen voor de financiering van de sloopwerkzaamheden van hun onbewoonbaar verklaarde woning(en) en voor de bouw van de nieuwbouwwoning(en).
Daarnaast krijgt hij de financieringsruimte van het sociaal woningbouwfonds of van andere geldschieters/financiers/bankinstellingen, om op zijn perceel naast zijn eigen woning ook meerdere gebouwen te bouwen met de functie van huurwoningen en bedrijfsruimte. Zo genereert de nieuwe huisbaas zijn eigen inkomsten uit de woninghuur. Hier kan hij mede zijn financiering/hypotheek makkelijk aflossen.
Het 40e Srefidensi bouwkundige masterplan staat garant voor economische perspectief, degelijkheid, moraliteit, werkgelegenheid, arbeidsparticipatie, micro/macro ondernemingen, saamhorigheid, een nieuwbouwwoningaanbod/en bestrijding van verpaupering en betrijding van getto vorming.
Op dit moment heerst het juiste investeringsklimaat in republiek Suriname in het bijzonder in (vastgoed/onroerende zaak) de woningbouw. Met name door de devaluatie van de Surinaamse munteenheid casu quo de hoge valuta koers SRD voor buitenlandse valuta. In troebel water is het goed vissen, a la China en Singapore in (crisis) moeilijke tijden, ten tijde van hun zwaar gedevalueerde munteenheid. China, Japan en i.h.b. Singapore waren voorheen landen met een zeer zwakke economie en een zwaar gedevalueerde munteenheid. Deze landen zijn heel sterk uit (de verpaupering) het as herrezen naar florerende moderne steden en bloeiende economieën. Als een munteenheid gedevalueerd is, kan op binnenlands/nationaal niveau nog altijd goed gescoord worden/goede zaken gedaan worden (met een stedenbouwkundig masterplan) in onroerend. Het is een gat in de markt voor (investeerders/entrepreneurs) kapitaalkrachtigen.
Roy Frits Lansdorf

error: Kopiëren mag niet!