Kenniskring Nederland gedenkt 40 jaar onafhankelijkheid met markante schrijvers

Kenniskring Nederland gedenkt 40 jaar onafhankelijkheid met markante schrijvers. 1
Kenniskring Nederland gedenkt 40 jaar onafhankelijkheid met markante schrijvers. 2
Kenniskring Nederland gedenkt 40 jaar onafhankelijkheid met markante schrijvers. 3Afgelopen dinsdag 17 november vond er een bijzondere bijeenkomst van Stichting Kenniskring Nederland – Suriname (KK) plaats te Den Haag. Deze informatieve bijeenkomst, met als titel ‘De onafhankelijkheid praat en schrijft door’ ging aan kop van een reeks festiviteiten omtrent de 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname, die komende weken in Nederland zullen plaatsvinden. De bekende Surinamer en tevens programmamaker, Gail Eijk (Apintie), was in het bijzonder gevraagd om haar boek ‘Tranen voor mijn horizon’ live te presenteren en te signeren voor geïnteresseerden. Een bijna geheel gevulde zaal met enthousiaste Surinamers, die grote interesse hadden voor de autobiografische roman, waren aanwezig. In dit boek vertelt zij haar tragisch levensverhaal, de obstakels en uitdagingen die zij op haar pad gekruist heeft zien komen en wat allemaal bijgedragen heeft aan de vrouw, jonge moeder, componiste, schrijfster en het hoofd van een nieuwsdienst, dat zij vandaag de dag is. Haar toespraak was behoorlijk emotioneel, waarbij zij het onbespreekbare bespreekbaar getracht heeft te maken.
Vooral genderwaardering, de rol van de vrouw in de maatschappij waarbij toenemende zelfstandigheid en gelijke rechten een essentiële rol spelen, werd aangekaart.
Naast het nieuwe boek van Gail Eijk waren er twee andere veelbelovende boeken die op de avond zijn verkocht: het nieuwe boek van Cynthia McLeod ‘De slavin van het Paleis’ en dat van Tante Es: ‘Liefde bekeken op een andere bril’. In het discussiegedeelte werden er verscheidene opmerkingen gemaakt en vragen gesteld aan Eijk en de panelleden. De mening werd gedeeld dat de term ‘onafhankelijkheid’ een negatieve lading met zich meebrengt en liever de term ‘zelfstandigheid’ gebruikt kan worden. Roy Khemradj, journalist, trad op deze avond op als kritische columnist met een dosis humor en besprak de controversiële situatie rondom de periode van de onafhankelijkheid. Scherpe commentaren werden gegeven, die extra vonkjes aanbrachten aan de levendige en interessante discussie. Dichter en kunstenaar Ranjan Akloe hield een zeer toepasselijk en creatief gedicht, dat velen uit het publiek met veel lof trotseerde. Een korte toespraak van de directeur van de uitgeverij Conserve, Kees de Bakker volgde ook, over zijn ervaringen met bekende Surinaamse auteurs zoals McLeod.
Ten slotte sloot Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing de mooie avond af met een versterking van de boodschap geuit door Gail Eijk. Zij legde haar jeugdervaringen en persoonlijke groei in relatie met die van de auteur van het inspirerende boek en prees haar voor haar doorzettingsvermogen. De overeenkomst is dat Jadnanansing (NOS) en Gail (Apintie) uit de mediawereld komen, maar ook de verschillen werden in details gedeeld. Jadnanansing bestelde 30 exemplaren van het boek van Eijk als donatie voor een school in Suriname.
De eindboodschap van de avond is duidelijk: de Surinaamse gemeenschap in Nederland leeft en voelt mee. Suriname heeft vele kansen en opportunity’s gemist, maar er is voldoende hoop en optimisme welke leeft onder ons volk. De diaspora community is wakker en actief, met een veelbelovend vooruitzicht.

Robby Makka

error: Kopiëren mag niet!