Kritiek op politieke leiders

Reeds vóór de verkiezingen van mei 2015 was er felle kritiek, vooral over de NPS en de VHP. Het ging meer om de combinatie V-7. De samenwerking met de PL (Somohardjo) zat vooral de VHP-kiezers heel dwars! Er waren zowel interne, als ook externe meningsverschillen; het ging in het bijzonder ver de kandidaatstelling. Binnen de NPS zijn ontevreden leden elders hun heil gaan zoeken. Ronald Hooghart richtte zijn eigen partij op, de PBO (Partij voor Belangenbehartiging en Ontwikkeling) en Van Coblijn voerde zijn eigen campagne. Hij heeft bedankt als lid van de NPS en overweegt een nieuwe politieke partij op te richten. Secretaris Remy Polack en Patrick Kensenhuys (DNA-lid in Para) zijn overgelopen naar de NDP. Bij de VHP verliep het proces ook niet feilloos. In Wanica was er ontevredenheid in verband met de kandidaatstelling van mw. Mathoera in plaats van de hard werkende Rewtie Sietaram. In Commewijne ging het tussen Shailendra Girjasing en de jongere Dhiradj Soekhai. Wat Saramacca betreft, waren de achterban en de potentiële kandidaten tegen de kandidaatstelling van Mahinder Jogi. De voorzitter, Chan Santokhi, moest vaker naar Nickerie afreizen om zaken op orde te stellen. De interne strubbelingen is ook de PL van Somohardjo niet gespaard gebleven. Hier heeft een aantal sleutelfiguren de partij de rug toegekeerd. Met Raymond Sapoen en D. Chitan zijn een aantal prominenten meegegaan, w.o. de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim en zijn leermeester Soewarto Moestadja, die nu minister is van Arbeid.
Binnen de NDP lustte men Rashied Doekhie in Nickerie niet en uit teleurstelling verliet Charles Pahlad in Wanica de partij. Opgemerkt kan worden, dat deze nogal eerlijke politicus de gunning wilde hebben van de bouw van het streekziekenhuis in Wanica. Verdere kritiek op D. Bouterse waren: waarom hij de bezuinigingen en vooral de verhogingen van de nutsvoorzieningen (water, licht en benzine) wilde laten doorgaan en waarom de president het onderzoek naar en optreden tegen corruptieve handelingen bij o.a. Telesur, EBS en diverse instellingen niet eerder heeft aangepakt!
Met het oog op de komende bestuursverkiezingen binnen de VHP en de NPS doen heel wat geruchten de ronde. Er is veel kritiek over het handelen en optreden van de voorzitters, vooral na het confidentiële gesprek met president D. Bouterse.
Van vele kanten wordt gesuggereerd en ook geëist, dat de huidige voorzitters het veld moeten ruimen. De openbrief van Bholanath Narain en de kritische opmerkingen van A. Gajadien van de bevrijdingsbeweging van de VHP spreken boekdelen.
Gajadin verklaarde onder meer, dat de voorzitter ter verantwoording moet worden geroepen (citaat : 17 sept. ’15). Voorts zegt hij, dat voorzitter Santokhi ongeloofwaardig overkomt, vooral de stappen die hij na de verkiezingen onderneemt en de draai die hij thans maakt! Rewtie Sietaram spreekt zelfs van “woordbreuk ”.
De afdeling Nederland en de leden van Chan Santokhi Foundation laten ook weinig van zich horen. Een leider moet niet machtlustig , dictatoriaal of eigenwijs zijn!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!