Randjietsingh: “Regering moest ongewenste gevolgen MoU Alcoa goed doornemen”

De intentieverklaring (MoU) tussen multinational Alcoa en de regering van Suriname moest reeds in de onderhandelingsfase naar De Nationale Assemblee (DNA) worden gestuurd. Hier konden de ongewenste gevolgen van de overeengekomen punten op een ordelijke wijze worden doorgenomen en zou Suriname er niet bekaaid van af zijn gekomen. Volgens oud-parlementariër tevens VHP-ondervoorzitter Radjkoemar Randjietsingh heeft de regering de intentie gehad om het land zonder tussenkomst van het volk te binden aan een overeenkomst, die weinig tot geen enkele voordelen oplevert. “Het parlement is het hoogste orgaan van het land en dat moest in ieder geval op de hoogte zijn gebracht, voordat iets getekend werd. Het is een compleet foute zaak als de regering gaat dealen en het parlement in de kou laat. Regering, u gaat de beslissingen nemen, maar wat zijn de gevolgen daarvan voor het volk? In de afgelopen zes jaren heeft Suralco zeker gemiddeld USD 250 miljoen bijgedragen aan onze nationale economie. Dit gaat nu abrupt wegvallen. Wat voor gevolgen heeft dit voor het land en samenleving? Heeft u de ongunstige gevolgen in de gaten gehouden en zijn er opvangmogelijkheden gebouwd? Nee, u bent voorbijgegaan aan deze vragen”, stelt de politicus tegenover Dagblad Suriname. Randjietsingh zegt dat het gelukkig in de MoU is aangegeven dat het niet om een bindende overeenkomst gaat en partijen nog open staan om wijzigingen aan te brengen.
MoU is aanloop naar definitieve overeenkomst
De bedoeling van een MoU volgens hem is om zaken en punten op te nemen die later besproken kunnen worden en uiteindelijk in een definitieve overeenkomst kunnen worden omgezet. Doordat de regering nu pas naar het parlement stapt, betekent het volgens de politicus ook dat zij toegeeft dat zij verkeerd bezig is geweest. De politicus hoopt vooral dat er duidelijkheid komt voor de vele werknemers die in onzekerheid leven.
Suriname heeft wel degelijk belangen
De ex-parlementariër vindt het ‘onkan’ dat de regering genoegen heeft genomen met ongunstige deals voor het land. “Zowel Suriname als Alcoa heeft belangen. Men moet hard dealen om het beste voor het land te kunnen halen.” Volgens de politicus wordt in de Brokopondo-overeenkomst duidelijk aangegeven dat er een samenwerking is tussen Suriname en Alcoa. Die overeenkomst moet te goeder trouw zijn dat beide partijen elkaars belangen moeten inbedden. De Brokopondo-overeenkomst is volgens hem een joint-venture-overeenkomst, waarbij Suriname en Alcoa een bijdrage leveren. Het doel van deze overeenkomst was om de aluminiumindustrie in Suriname op te zetten. Door het vertrek van de multinational komen de oorzaak en doel van de overeenkomst echter weg te vallen.
Regering moet geen geheimen hebben voor volk
Randjietsingh vindt dat de regering van Suriname geen geheimen moet hebben voor het volk. Het gaat hier om een nationale zaak die gewoonlijk openbaar moest worden gehouden. Thans is toch besloten om de vergadering achter gesloten deuren in comité generaal verband te houden. De politicus hoopt dat het parlement zo snel als mogelijk ook een openbare vergadering inlast om het volk te informeren. “De vraag is wat men beoogt met een comité generaal. Het gaat om een nationale zaak, waarbij de belangen van het volk in het geding zijn. Bij de sluiting van bauxietmijnactiviteiten zullen enorm grote financiële en sociaalmaatschappelijke gevolgen ontstaan. Dit kan niet zomaar”, aldus de VHP’er. In comité generaal heeft de regering gisteren antwoord gegeven. Een groot deel van het parlement heeft reeds aangegeven belangstelling te hebben voor een openbare behandeling.
FR

error: Kopiëren mag niet!