Leerstijlen

Om een opdracht te maken kun je eerst de hele uitleg lezen dan beginnen, herkennen dan beginnen, er lang over nadenken dan beginnen of gewoon beginnen en dan kijken hoe het gaat. Alle vormen van aanpak zijn goed. De een is er misschien wat langer mee bezig dan de ander. Elk mens leert op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Als u zich bewust bent van het proces dat nodig is om datgene dat geleerd moet worden daadwerkelijk te onthouden, kunt u hier bewuster mee omgaan. Als u zich bewust bent van de leerstijl die u heeft en waar deze past in het proces, kunt u optimaal leren. Een leerstijl is de manier waarop iemand gewend is de leertaak aan te pakken.
De Amerikaanse psycholoog Kolb heeft in 1984 onderzoek gedaan naar leerstijlen. Hij onderscheid de leerstijlen: de doener, de dromer, de denker en de beslisser. Zijn leerstijlen worden wereldwijd gebruikt om leerprocessen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij alle studerenden.
De doener houdt van aanpakken en praktisch bezig zijn. Zijn kracht ligt in het doen en ervaren. Zonder al te veel uitleg gewoon beginnen past bij hem.
De dromer kan snel verbanden leggen en heeft een grote verbeeldingskracht. Zijn kracht ligt in het observeren en ervaren. De dromer kan situaties goed vanuit verschillende invalshoeken bekijken.
De denker kan goed analyseren en houdt van redeneren. Zijn kracht ligt in denken en observeren. Door vragen te stellen probeert hij samenhang tussen zaken te achterhalen.
De beslisser werkt graag volgens een plan om stapsgewijs tot het juiste resultaat te komen. De kracht van de beslisser ligt in het denken en doen, durft besluiten te nemen. Hij koppelt het geleerde aan de werkelijkheid en zet zijn ideeën om in daden.
Stelt u zich voor dat u een nieuwe cellulair koopt. U leert ermee werken door uit te proberen (ervaren). U kijkt wat er gebeurt als u op een bepaalde knop drukt (observeren). Is dit wat u bedoelde of verwachtte u iets anders (denken). U kunt nu met de telefoon werken (doen).
Het leren verloopt in de fasen: ervaren, observeren, denken en doen. Als het leerproces op een andere manier gaat leer je er minder van of duurt het langer. Het is noodzakelijk na te denken over je ervaringen en inzichten ontwikkelen zich als ze worden uitgeprobeerd. Uiteindelijk moeten alle stappen in het proces doorlopen zijn om daadwerkelijk iets te leren.
Scholen sluiten gewoonlijk vooral aan bij leerstijl de denker. Er zijn onderzoeken gedaan waarbij bestaande les onderwerpen zijn gegoten in de leercirkel van Kolb. Hierbij is geprobeerd alle leerstijlen aan te spreken. Er zijn opdrachten bedacht waarbij de leerlingen moesten ervaren, observeren, nadenken en doen. Hieruit bleek dat meer kinderen de leerstof hadden onthouden.
In de ideale situatie sluiten scholen zoveel mogelijk aan bij elke individuele student. Dat is niet zo eenvoudig als het klinkt. Hiervoor zouden andere les methoden moeten worden ontwikkeld en de leerkrachten zouden moeten worden bijgeschoold. Meer werk voor de organisatie. Meer resultaat voor de studenten. En daar doen we het voor.
Wist u dat ik in mijn artikelen altijd bestaande theorieën gebruik? Deze zet ik er altijd bij, inclusief jaartal. Wie geïnteresseerd is, kan dan altijd meer opzoeken over het onderwerp op het internet.
Reageren? Graag! Ook suggesties of vragen zijn welkom. Reageer online op dit artikel of stuur een mail naar [email protected]
Vazra Ramgoelam (1983, Ned.) is in 2003 afgestudeerd aan de Kweekschool te Nickerie. Vervolgens heeft zij haar Bachelor of Education gehaald te Amsterdam en zit nu in haar Master Onderwijswetenschappen, die zij met online begeleiding van de Open Universiteit te Heerlen (Ned.), in Suriname zal afronden.
Met deze columns, die voorlopig twee keer per maand verschijnen, wil Ramgoelam aanzetten tot nadenken over opvoeding en onderwijs. Zij wil Suriname vooruit helpen en is bezig de weg hiervoor uit te stippelen.

error: Kopiëren mag niet!