VHP vraagt harde aanpak georganiseerde criminaliteit

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) en de samenleving zijn diep geschokt door beelden van de brute beroving en schietpartij op 9 november jongstleden tussen criminelen en ambtenaren van Politie.
De schokkende beelden van de beroving en schietpartij, die op social media circuleren hebben grote impact op het gevoel van veiligheid en angst, die leeft onder burgers, en vervullen de samenleving met afschuw, bij de gedachte dat het veel erger kon zijn afgelopen.
Rekening houdende met deze gevoelens is de VHP blij met deze ongecensureerde vorm van communicatie, waardoor de samenleving getuige is geweest van hoe georganiseerd rovers en overvallers opereren en welke ernstige vormen de criminaliteit heeft aangenomen.
Ondanks deze ernst is de VHP trots op grote delen van het Korps Politie Suriname, die onder moeilijke omstandigheden met beperkte middelen en bevoegdheden zich inzetten om al deze vormen van criminaliteit aan te pakken.
De partij spreekt haar erkentelijkheid en waardering uit, aan die ambtenaren van Politie, die op maandag jongstleden moed en durf hebben getoond om Surinamers te beschermen en hun grondwettelijke taak naar eer en geweten te vervullen.
De partij wenst de gewonde politieambtenaren spoedig herstel toe en vraagt ze om zich niet te laten afschrikken door lafhartige daden van enkelen en voort te gaan met de strijd tegen onrecht.
Tegelijkertijd vraagt de VHP aan de regering c.q. de minister van Justitie en Politie en het Openbaar Ministerie om deze zaak goed te onderzoeken en naast een correcte afhandeling van deze zaak ook preventieve maatregelen te treffen, waardoor criminelen niet in het bezit komen van automatische wapens en handgranaten.
De VHP vraagt aan de minister van Justitie en Politie, dat zij met al haar ten dienste staande middelen maatregelen treft om deze ernstige vormen van criminaliteit aan te pakken en het slachtofferschap van personen, zeker in de woning, tot het minimale te beperken en de Politie toe te rusten met meer bevoegdheden en middelen.
De VHP doet een beroep op burgers om zeer alert te blijven en goed samen te werken in diverse buurten, teneinde ongebruikelijke bewegingen te herkennen en deze met elkaar te delen en de Politie te verwittigen.

error: Kopiëren mag niet!