Sail verdient bedrijfsoperationele doorstart

De minister van LVV, Soeresh Algoe, heeft de opdracht gegeven om de verhuizing van het garnalenverwerkings- en exportbedrijf Sail versneld te doen plaatsvinden. Alles duidt erop dat het bedrijf, dat in de jaren 50 aan de Cornelis Jongbawstraat haar activiteiten begon, zal worden verplaatst naar de iets zuidelijker aan de Surinamerivier gelegen Centrale Visaanvoer Haven –Cevihas bij Bethesda. Volgens Rene Lieveld, het hoofd van het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van LVV, die deze informatie bevestigt, passen deze plannen in het beleid van de regering om de productie binnen de subsector efficiënter, en dus winstgevender te maken. Het idee voor deze verhuizing werd enkele jaren geleden opgepakt als antwoord op het alsmaar dichtslibben van de huidige Sail aanmeersteiger door constante landaanwinst aan de rechteroever van de Surinamerivier. Om de kade bereikbaar te houden voor trawlers moet er voortdurend worden gebaggerd, een kostbare onderneming, die voor SAIL in financieel opzicht niet langer uit te houden is. “Een noodzakelijk kwaad met een positieve keerzijde, want een ‘re-engineering ‘ van Sail biedt de onderneming in één keer meerdere voordelen”, zegt Viren Adhin, directeur van Seafood Industries Suriname, de goed draaiende seabob tak en financiële levensader van Sail.
Omdat het huidige bedrijfscomplex midden in de toerismegordel van Paramaribo staat, zou de verkoop van roerende en onroerende goederen ruim voldoende kapitaal opbrengen om een goede doorstart te maken en een nieuw en modern bedrijf te financieren en op te zetten bij Cevihas in het zuiden met alle ondersteunende faciliteiten binnen handbereik.
Maar belangrijker nog voor Adhin is dat met de doorstart en een grondige reorganisatie Sail efficiënter kan worden gemanaged, en vervolgens kan worden omgebouwd tot een modern en faciliterend bedrijf met grenzeloze groeipotentie ook op het stuk van seafood producten met toegevoegde waarde. Voorts zullen het loskoppelen van verschillende bedrijfsactiviteiten binnen Sail en het oprichten van zelfstandige entiteiten een goede bedrijfsvoering bevorderen zegt de directeur van Seafood Industries Suriname, die als winstgevende dochtermaatschappij van Sail opereert.
“Het idee, dat leeft in de gemeenschap dat Sail nagenoeg failliet is, vind ik niet helemaal misplaatst, maar met een nieuwe visie en niet aflatende aanpak, zal je in staat moeten zijn deze crisissituatie waarin het bedrijf verkeert te laten omslaan in langdurige economische zekerheid en voorspoed. Ik heb er het volste vertrouwen in, dat de regering het bedrijf Sail met de juiste acties op beleids- en managementniveau weer in zo een gunstige positie zal plaatsen….”, laat de zelfverzekerde manager van SIS optekenen.
Tielak Sharman, algemeen direkteur van Sail, is niet bereid gevonden zijn visie over de nieuwe plannen voor het bedrijf te geven. Sterker nog hebben diverse pogingen de Sail-topman te spreken ertoe geleid, de pers (tijdelijk!) de toegang tot het bedrijfscomplex te weigeren. Of dit duidt op mogelijke politieke implicaties naar de bedrijfsleiding toe wordt dan ook in het midden gelaten.
Omdat het de regering ernst is meer uit het potentieel van de subsector visserij te halen, ziet LVV-topfunctionaris Lieveld , de verhuizing van Sail naar Cevihas binnen de komende twee jaar zijn beslag krijgen. Op dit moment zijn consultants bezig met een studie, waarin de meest haalbare en voordelige scenario’s worden uitgewerkt”.
Directe voordelen, die het concentreren van alle productieactiviteiten bij Cevihas met zich zal meebrengen, moeten volgens Lieveld worden gezocht in een verbeterde dienstverlening op het stuk van kwaliteitscontrole, bevoorrading en onderhoud van de vissersvloot, een betere prijsregulering en niet in de laatste plaats kostenbeheersing.
Om dit te illustreren, noemt Lieveld de aanwezigheid van het Viskeuringsinstituut op Cevihas. Het VKI verstrekt uiteindelijk het certificaat dat de vis en garnalen veilig zijn voor menselijke consumptie, wat voor de exporteurs van essentieel belang is.
Het verder uitbouwen van de bestaande productie- en opslagfaciliteiten zal op den duur voor de producent niet alleen kostenverlagend werken. Het op voorraad kunnen houden van het exportproduct in een koel en vrieshuis, zal ervoor zorgen dat de Surinaamse ondernemer meer grip zal hebben op de prijs.
“Bij een groot aanbod ligt de prijs stukken lager en in tijden van mindere vangst kun je met de vis, die goed op voorraad is, uiteraard meeprofiteren van de betere prijs.”
Tijdens een rondleiding van direkteur Benz Abbas op het Cevihas-complex wordt duidelijk dat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd. Zo staan er een nieuw laboratorium van het Viskeuringsinstituut en een ijsfabriek waar boten op een moderne manier worden voorzien van ijs om de vangst koel te bewaren op zee. In het entrepot worden de meest essentiële attributen voor de vaart vrij van invoerrechten ingeklaard en op voorraad gehouden en er staat ook een droogdok voor het groot onderhoud.
Abbas laat ook de moderne visverwerkingsfabriek zien, waarin Panamese investeerders een kleine 4 miljoen dollar hebben gestopt. Dit geeft volgens de havenmeester van Suriname ’s belangrijkste visserijhaven meer vertrouwen in onze oprukkende visserijsector.
Waarop Cevihas zich ook concentreert, is de brandstofbevoorrading van de vissersvloot. De levering van diesel aan vissersboten vindt nu nog plaats met inbegrip van de extra overheidsbelasting. Evenals Rene Lieveld van het onderdirectoraat Visserij vertrouwt Abbas ons toe dat de beleidsmakers werken aan plannen om als produktie-impuls de brandstof “duty free” te leveren aan ondernemingen in de visserij.
Ook de plannen om de activiteiten van Sail te verplaatsen naar Cevihas worden door Abas verwelkomd. Het zal niet alleen de visserij als meestverdienende subsector van de driepoot LVV ten goede komen, maar het zal vast ook een positieve weerslag hebben op de werkelijke verduurzaming van de Surinaamse exporteconomie.
Steven van Frederikslust en Orfeo Friperson

error: Kopiëren mag niet!