RGD vertrapt vakbondsrechten VRA

Op 30 oktober werd een aantal artsen in dienst van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) aangeschreven om zich te verweren omtrent hun afwezigheid op 15, 17 en 18 sept. Op betreffende dagen werden de leden bijeengeroepen in een bondsactiviteit teneinde de nijpende problematiek van de RGD-artsen te bespreken. Deze problematiek is het gevolg van de starre en autoritaire houding van de leiding van de RGD. De RGD werd van tevoren op de hoogte gesteld van deze algemene ledenvergadering. Hiermee geeft de RGD blijk van volledige miskenning van het vakbondsrecht van de VRA om in groepsverband bijeen te komen.
‘Reeds op 16 september volgde er een ontslag op staande voet van 2 collega’s. Dit was vervolgens aanleiding voor de VRA om in spoedberaad bijeen te komen. Er volgde interventie van de minister van Volksgezondheid, waarna de dienstverlening werd hervat. Dit, na ondertekening van een aantal afspraken. Ook nu weer blijkt dat aan geen van deze afspraken voldaan is en is er wederom aanleiding voor beroering onder de leden. Ook heeft de RGD niet geschroomd om toch sanctiemaatregelen te treffen tegen de collega’s nog voordat het resultaat van een onafhankelijke instantie aan betrokkenen is bekendgemaakt. De VRA wenst de gemeenschap te informeren om de berichten te blijven volgen. Een spoedberaad wordt namelijk niet uitgesloten. Helaas… de 5de keer in 24 maanden, maar de RGD-leiding laat ons geen keus’, laat de VRA weten.

error: Kopiëren mag niet!