Dc Ramdhani: “Zandafgravingen Coronie hebben mijn volledige aandacht”

“Zandafgravingen hebben mijn volledige aandacht”, zegt districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani van Coronie. In het district is ter hoogte van km 114 bekend gemaakt dat een aannemer op nog geen 150 meter van de openbare weg zand aan het afzuigen is. Het gaat om enorme hoeveelheden. Het zand wordt daar afgezogen en vervolgens naar achteren gereden, zodat het niet opvalt dat er zo dichtbij van de weg wordt gegraven. Vervolgens wordt van achteren weer naar voren gereden voor de leveringen. De kraters zijn meer dan 10 meter diep. Er mag vanaf ongeveer 500 -750 meter van het wegdek verwijderd gegraven worden.
Dc Ramdhani geeft aan op de hoogte te zijn van dit geval. De rr- en dr-leden van dit gebied hebben vorige week hun beklag gedaan omtrent deze aannemer, die vermoedelijk op nog geen 150 meter aan het graven is geslagen. De dc zegt gelijk zijn bestuursdienst erop af gestuurd te hebben om na te gaan als deze aannemer wel over een vergunning beschikt. Hij moest het werk staken. Later bleek dat deze man wel over een vergunning beschikt om bouwmaterialen te exploiteren en zand af te graven.
“Het is mij medegedeeld dat hij achterop bezig is met voorbereidingswerkzaamheden om een dam in orde te maken en in dat kader heeft hij aan de voorkant schoongemaakt en enigszins geordend. Kort geleden ben ik zelf langs gereden en heb zelf gezien dat hij inderdaad heeft opgeruimd en dat er twee machines langs de weg staan. Ook de dam die moet leiden naar de put wordt aangepakt. Ik heb wel begrepen, maar niemand kan mij dat duidelijk aangeven dat hij zand aan de voorkant heeft weggehaald en naar achteren heeft vervoerd. Maar dat kan niet hard gemaakt worden en mijn bestuursdienst heeft dat ook niet geconstateerd.”
De zaak is ook gerapporteerd aan de minister van OW. Minister van NH ad interim Wolff was toevallig ter plekke om de zaak in de gaten te houden. De dc geeft aan dat de zaak zijn aandacht heeft en dat hij het zal bespreken met NH. Functionarissen van NH zouden ter plekke zijn geweest samen met twee ambtenaren van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) en de politie.

error: Kopiëren mag niet!