Nieuw bestuur universiteit in aantocht

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Zoals de traditie betaamt, presenteerde Ryan Sidin, de voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, als onderdeel van de viering van de 47ste jaardag van de universiteit, zijn jaarrede voor het academisch jaar 2014-2015. Hierbij werden de markante ontwikkelingen in het afgelopen academisch jaar, en de toekomstplannen gepresenteerd. Op bestuurlijk vlak, wat de faculteiten en instituten betreft, heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan. Wisselingen van de wacht en het operationeel proclameren van twee faculteiten waren enkele van die nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur zit al sinds maart 2011 aan. Volgens Sidin is er bij zijn aantreden een soort ‘crisismanagement’ uitgevoerd. Het ging bijvoorbeeld om zaken het Celos en het ‘limitersprobleem’ aangaande. De stabilisatie is er volgens Sidin nu wel. Ook het aantal ‘limieters’ van 1.500 is teruggebracht naar 200. “Dat is niet niets. De overheid, de universiteit en de belastingbetaler hebben hier veel voor moeten investeren”, zegt Sidin.
Vanuit de universiteit werd er als target gesteld, verbetering van de ondersteunende diensten, van de fysieke infrastructuur, kwaliteit en aanbod van onderwijs, en verduurzaming van de ontwikkeling van de universiteit door strategische partnerschappen.
In het vorig collegejaar heeft de universiteit meer dan 500 bachelor afgestudeerden afgeleverd aan de samenleving. De populatie van de universiteit is 4000+ studenten.
Van al de financiële middelen die de universiteit binnen krijgt gaat 70% op aan lonen, bezoldiging en secundaire kosten van het personeel. “We zijn de overheid dankbaar dat zij door de jaren heen de subsidie heeft verhoogd. Dat is al bijna 90% van wat wij binnen krijgen. De rest komt van inschrijfgeld en gelden die via projecten naar binnen worden gehaald’, zegt Sidin.
Het is volgens minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur nodig dat er een evaluatie komt van al de ondersteunende faculteitsinstituten van de universiteit. Sidin gaat verder dan de instituten. Hij praat op het niveau van evaluatie van de gehele universiteit.
Volgens Peneux maakt de universiteit de laatste tijden positieve ontwikkelingen mee. Het huidige bestuur heeft volgen Peneux zijn best gedaan naar de inzichten die men had en nog steeds heeft. Maar vele problemen moeten nog opgelost worden. Een nieuw bestuur is in aantocht en zal binnen kort zijn intrede doen met een duidelijke taakstelling. Het nieuwe bestuur zal regelmatig verantwoordelijkheid moeten afleggen bij de minister. Het bestuur zal samen met de hele universiteitsgemeenschap de universiteit naar een hoger niveau moeten tillen. “Hij zal moeten zorgen dat de belangen van zowel docenten als studenten gediend worden”, aldus Peneux.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!