SPSB en NOB koppelen sparen aan studeren

ewereldsapaardagOp 31 oktober was het Wereld Spaardag. Op deze dag, die sinds 1924 bestaat, wordt wereldwijd stilgestaan bij ht belang van sparen. Mensen, en dan met name kinderen, worden hier bewust van gemaakt, omdat het elke nieuwe generatie moet worden aangeleerd dat het goed is om te sparen.
Belangrijk is dat iedereen goed weet om te gaan met geld. Wereld Spaardag, die dit jaar voor de 91de maal wordt herdacht, is daarom een mooie aanleiding om met kinderen en jongeren hierover in gesprek te gaan. Ook in Suriname wordt deze dag herdacht. De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) en de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) zijn twee financiële instellingen, die erom bekend staan (ook) de jeugd als speciale doelgroep te erkennen. In verband met Wereld Spaardag hebben de SPSB en de NOB de handen ineengeslagen en besloten het sparen te koppelen aan studeren. Vanaf vandaag kunnen alle schoolgaanden hun spaarmiddelen als (cash)dekking gebruiken voor hun studiefinanciering bij de NOB. Beide directeuren, Ginmardo Kromosoeto van de SPSB, en Wonnie Boedhoe van de NOB, spreken van een uniek samenwerkingsverband, dat studenten in staat moet stellen hun studie zonder noemenswaardige financiële zorgen succesvol af te ronden.
Over de SPSB
De Surinaamse Postspaarbank vindt haar oorsprong in de Koloniale Spaarbank, die werd opgericht op 1 januari 1880. Op 28 oktober 1903 werd de naam Koloniale Spaarbank gewijzigd in Koloniale Postspaarbank. Het beheer lag bij de Dienst der Posterijen, het gebouw waarin ook de Koloniale Postspaarbank gevestigd was. Het hoofd van de Dienst der Posterijen was ambtshalve ook directeur van de Koloniale Postspaarbank. Op 13 september 1946 werd de Surinaamse Postspaarbank opgericht. De naam is sindsdien onveranderd gebleven. Het woord sparen ligt verankerd in de naam van de bank. Sparen is daarom ook opgenomen als één van de doelen van de financiële instelling, die diverse spaarproducten in portefeuille heeft, zoals spaarbankboekjes, girospaarrekeningen, studentenrekeningen en beleggingsmogelijkheden. Om het spaargedrag onder de jeugd te bevorderen, heeft de Surinaamse Postspaarbank wederom een aanvang gemaakt met het product School Sparen. Daarbij worden diverse scholen in Paramaribo en de districten aangedaan om de jeugd de voordelen van het sparen bij te brengen en dit ook bij te houden. Veilig sparen, kan bij de Surinaamse Postspaarbank, omdat deze de enige commerciële instelling is waar al de tegoeden voor 100 procent gedekt zijn door de Staat Suriname. Dit houdt in dat, mocht de bank failliet gaan, iedere rekeninghouder al het geld dat op de rekening staat terugkrijgt van de Staat.
Over de NOB
De Nationale Ontwikkelingsbank werd opgericht in 1963. Naast de regering zijn Assuria en de Hakrinbank ook aandeelhouders van de NOB. De bank richt zich, onder meer, vooral op studiefinanciering.

error: Kopiëren mag niet!