Officiële oplevering van Lisp-woningen te Matta

LISP offici+½le oplevering van woningen te Matta 3
LISP offici+½le oplevering van woningen te Matta 2
LISP offici+½le oplevering van woningen te Matta 1Ongeveer 1 jaar terug is de Stichting Low Income Shelter Program (Lisp) gestart met een pilotproject en later met de bouw van een aantal woningen in het binnenland. In ruim 12 dorpen hebben bewoners samen met het programma Lisp, de overheid en andere instanties zelf mogen meewerken aan de bouw van enkele woningen. Gisteren heeft de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting officieel aan enkele bewoners hun sleutels overhandigd. Directeur Baptist van Lisp zegt dat de stichting in 2002 is gestart met als voornaamste doel een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding door zelfbouw te stimuleren en de woonomstandigheden te verbeteren. ‘Wij willen dat niet alleen binnen Paramaribo bewerkstelligen, maar ook in het binnenland. Bouwen in het binnenland vraagt echter om een andere benadering, omdat de leefcultuur daar anders is. Er is eerst een onderzoek gedaan naar de inkomens van de groep, wat de behoefte is, de aanwezige bouwmaterialen, bouwvakkers en als de bereidheid van het volk zelf ook aanwezig was om met dit project te starten. De dorpen waar er een behoefte was, zijn geïdentificeerd en toen kon men van start gaan het participatieproces waarbij er werksessies werden gehouden met de bewoners. Dit is gedaan om erop toe te zien dat de bewoners zelf konden bepalen waar en hoe hun huis er uit moest zien’, aldus de Lisp-directeur. ‘In de pilotfase werd eerst 2 huizen gebouwd, waarbij belangrijke lessen zijn geleerd. Daarna werden er supervisors en lokale mensen ingeschakeld om te helpen met de bouw. En vandaag leveren wij ongeveer 10 huizen op Matta.’
De woningen zijn aangepast aan de leefomstandigheden van de lokale bewoners. Doordat de mensen meer buiten zijn en buiten koken, hebben de huizen geen keuken binnen. Hierdoor was het mogelijk meerdere slaapruimten te plaatsen. De kapitein van het dorp Mata deed een verzoek dat er meer woningen gebouwd worden. Minister Joan Dogojo gaf aan te weten dat er een behoefte is aan het beschikken van een eigen woning. De regering wil graag ingaan op dit verzoek, maar vanwege de moeilijke economische situatie die niet alleen in Suriname maar wereldwijd heerst, is dat niet direct mogelijk. Maar de minister maakte wel de belofte dat de regering haar best zal doen om volgend jaar te kijken als het mogelijk zal zijn door te gaan met de woningbouwprojecten.

error: Kopiëren mag niet!