Antoine Brahim: ‘AZP kan niet meer als staatsziekenhuis functioneren’

Antoine Brahim GÇ£AZP kan niet meer als staatsziekenhuis functionerenGÇ¥Voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is het heel belangrijk dat er een strategisch plan 2020 is uitgezet, waarin centraal staat dat het ziekenhuis getransformeerd moet worden van een AZP naar een Academisch Medisch Centrum voor geheel Suriname (AMCS). Dit plan is in 2013 gelanceerd. Antoine Brahim, AZP directeur, is niet ontevreden met de resultaten die tot nog toe geboekt zijn. ‘Ik denk dat we goed op koers zijn. Er is een masterplan constructie 2025 ontwikkeld, waarin nieuwbouw centraal staat’, zegt Brahim. Hierbij praat Brahim ook over de health strengthening projecten van de Islamic Development Bank waar er $60 miljoen is vrijgemaakt voor nieuwbouw en $16 miljoen voor instandhouding van het benedenhuis, de Intensive Care en de OK. ‘Als de nieuwbouw fase in 2020 is afgerond, wordt er een tweede fase ingezet, kunnen wij in 2025 de oudbouw compleet ontmantelen en hebben wij een volstrekt nieuw en modern ziekenhuis’, zegt Brahim.
Nieuwbouw geen garantie voor kwaliteit
Alleen nieuwbouw geeft nog geen garantie voor kwaliteit. De organisatie moet op een bepaald niveau worden getrokken om aan bepaalde standaarden en eisen die internationaal gelden te voldoen. Daarbij speelt certificering een belangrijke rol. Onlangs zijn er 5 afdelingen van AZP, ISO15224 gecertificeerd. Deze 5 afdelingen zijn in navolging van reeds 7 gecertificeerde afdelingen gecertificeerd. Er zijn dus 12 gecertificeerde medische afdelingen tussen de 26 medische afdelingen. AZP verwacht volgend jaar weer 5 afdelingen te certificeren. Naast certificering van het ziekenhuis wordt er ook gewerkt aan het opstellen van divisies, waarbij de divisies zelfstandige business units worden. Hierbij zal het ziekenhuis zich ook financieel bedruipen.
Focus op specialistische zorg
Verder is er in de afgelopen decennia allerlei activiteiten toebedeeld aan AZP. In die transformatie naar een AMCS moet het ziekenhuis zich volgens Brahim focussen op specialistische zorg. ‘Dat betekent dat wij ons moeten afvragen als wij alles wat erom heen zit, nog moeten blijven doen. Wij bezinnen ons dus op de zogenaamde niet kernactiviteiten van het ziekenhuis. De tijd is dus aangebroken om met de minister hierover te praten’, zegt de directeur.
Volgens Brahim kan het ziekenhuis niet meer als staatsziekenhuis functioneren. Dit is sinds 1 januari 2014 het geval. De ziekenhuizen zijn niet meer van de suppleties van de staat afhankelijk, maar onderhandelen rechtstreeks met zorgverzekeraars. ‘Als je in jou 50-jarig bestaan afhankelijk bent geweest van de Staat, is het heel moeilijk om in één klap om te buigen naar een zelfstandig bedrijf. Vandaar de grote problemen. Zie het als een navelstreng bij het kind, dat nog niet volwaardig geboren is’, stelt de ziekenhuisdirecteur.
Gesprek met de minister
‘In de werking van de Wet Basiszorgverzekering, waarvan we zeggen dat de gedachte zeker goed is, zijn er heel wat haken en ogen aan verbonden’, stelt Brahim. In dit verband heeft de minister van Volksgezondheid aanstaande maandag vele actoren in het zorglandschap uitgenodigd om over dit geheel te praten. Er zal dus worden gesproken over de structurele oplossingen om problemen te voorkomen. ‘De minister beseft zijn verantwoordelijkheid en stoot niet van zich af. Want uiteindelijk, als iets mis gaat, zal de patiënt opstaan en naar het ministerie toe stappen. Wij ondersteunen de minister als hij zegt dat de actoren moeten kijken naar hun eigen exploitatie en met gezondmakingsprogramma’s moeten komen voor kostenbeheersing’, zegt Brahim.
AZP heeft in haar strategisch plan 4 scenario’s die van belang zijn. Het eerste scenario is sanering en kostenbeheersing. Het tweede scenario is inkomen verhogende activiteiten. Het derde is een sanering vanuit een onderscheid tussen de kern en de niet-kern activiteiten (richten op specialistische zorg), waarbij er keuzes worden gemaakt die soms pijnlijk zijn. Als vierde scenario zullen investeringen efficiënter moeten draaien. Er zal bijvoorbeeld in ICT moeten worden geïnvesteerd om de financiële en medische administraties efficiënter te laten draaien om op termijn kostenbesparing te realiseren. Brahim zou graag per scenario plannen kenbaar willen maken, maar doet dit graag na de presentatie aan de minister.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!