Kromodihardjo: “SZF heeft nooit gezegd dat het ligdagtarieven niet zal betalen”

1 Kromodihardjo szf heeft nooit gezegd dat zij niet gaat betalenHet Staatsziekenfonds (SZF) heeft onlangs vrij plotseling aangekondigd dat het niet meer in staat is de ligdagtarieven van zijn patiënten aan de ziekenhuizen te kunnen betalen. De reden hiervoor is het saneren van overheidswege in de suppletieregeling getroffen tussen de overheid en het SZF. “We hebben nooit gezegd dat we niet gaan betalen. Ik moest alleen dealen met de situatie zoals die zich presenteerde”, zegt SZF-directeur Rick Kromodihardjo. Het SZF zou volgens hem niet kunnen voldoen aan zijn verplichtingen conform de nieuwe overeenkomst. Daarom heeft het SZF de ziekenhuizen ingelicht en op basis van de gevoerde gesprekken met de ziekenhuizen tegelijkertijd de minister van Volksgezondheid een schrijven gestuurd, waarin de situatie is uitgelegd en ook de ernst hiervan voor de ziekenhuizen. “Uiteindelijk en gelukkig heeft het SZF zich kunnen inspannen samen met de minister van Volksgezondheid en de minister van Financiën, om dit onder ogen te zien.” Per gisteren is goedkeuring ontvangen van de minister van Financiën voor betaling van het verschil tussen het huidige ligdagtarief en het oude tarief dat SZF heeft uitbetaald aan de ziekenhuizen. Vooralsnog is dus het probleem van de ligdagtarieven opgelost. “Alle belangengroepen zullen weliswaar bijeen moeten komen om te kijken hoe het probleem structureel op te lossen”, zegt Kromodihardjo. Volgens de nieuwe overeenkomst wordt onder meer gesproken over ligdagtarieven die ‘all out’ zijn, terwijl de vorige overeenkomst ligdagtarieven betrof die ‘all-in’ waren. In november komen partijen weer bij elkaar.
Meer kwaliteit voor hetzelfde bedrag is ook bezuinigen
Over de opdracht van de minister om bezuinigingen door te voeren, heeft Kromodihardjo een opvatting. “Hoe krap je ook zit, als dat het beleid is van de regering, dan zal iedereen zich eraan moeten onderwerpen.” Over de haalbaarheid en de realisatiegraad hiervan zegt hij dat bezuinigen ook kan betekenen dat je, je efficiency gaat opvoeren en eisen dat je een verhoogde kwaliteit krijgt voor het product dat je inkoopt, tegen dezelfde prijs. “Dat is ook bezuinigen.” Het hoeft volgens hem niet te betekenen dat je meer gaat betalen voor je product. “We streven ernaar om maximale gezondheidszorg te brengen voor de samenleving. Met de ontwikkeling op medisch gebied kun je ook zeggen: ‘ik wil meer kwaliteit hebben voor mijn verzekerde, maar ik heb niet de mogelijkheid om je meer te betalen hiervoor’. ‘Ik verlang van je dat je efficiënter omgaat met het geheel. Ik wil de verhoogde kwaliteit hebben tegen dezelfde prijs’. Bij saneren wordt er iets minder gegeven. Voordat dit gebeurt, moeten zaken planmatig aangepakt worden. Zo moet je eerst een vangnet creëren om dit op te vangen en wel ten behoeve van de patiënt. De patiënt heeft volgens het SZF immers te allen tijde prioriteit.”
Dienstverlening SZF gegarandeerd
Over de overige dienstverlening naar de verzekerden toe zegt de directeur dat het SZF nooit zal toestaan en ervoor zal waken dat de continuïteit van de gezondheidszorg in gevaar komt. Hij ziet graag dat de rust terug keert en stelt dat iedereen zich ervan verzekerd mag voelen dat het SZF zich ervoor inspant om de gezondheidszorg te garanderen. “Er zijn wat uitdagingen, maar die zullen structureel worden opgelost. Nu op dit moment is dat sowieso niet in gevaar. We garanderen de overmakingen van de nieuwe ligdagtarieven. Het SZF is niet in problemen en heeft een regulier budget ter beschikking.”

error: Kopiëren mag niet!