Hok daagt Dodson uit om in publiciteit te treden met papieren skalians

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Hok daagt Dodson uit om in publiciteit te treden met papieren skalians 1De Palu is de verdachtmakingen aan het adres van voormalig minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en de partij zat. Afgelopen week heeft het Centraal Kader, het naasthogere orgaan binnen deze partij, instructies gegeven om de verdachtmakingen aan haar adres te ontkrachten. ‘Het Centraal Kader wil weten wie verantwoordelijk is voor deze verdachtmakingen. Is het te goeder of kwader trouw? Of komt het door ondeskundigheid van de huidige NH-minister, Regillio Dodson?’, zei Palu-voorzitter Hok in de media. ‘Laat de minister de papieren met harde afspraken over de skalians op het stuwmeer, die boven water zijn gekomen, zo snel mogelijk drogen en het in de publiciteit brengen. Naar de DNA en whatever instantie sturen om de verdachtmakingen om te zetten in beschuldigingen. De zaken die hij aanhaalt, moet hij hard maken. Anders gaat men zeggen dat Dodson liegt en allerlei zaken verzint om zijn voorganger in een kwaad daglicht te stellen. Het gaat niet gemakkelijk zijn voor hem om met zoiets te leven. Wie stuurt hem aan, in wiens belang past het’, zei Hok.
Hok zegt dat het helemaal niet waar is dat hij concessies heeft verleend aan de skalians tijdens zijn bewind. ‘Laat die man komen met de papieren, dan zie ik ook meteen hoe ze eruit zien. Wat is er aan de hand, ik wil ook weten.’ Hok zegt een lijn te zien in de handelingen van de minister. ‘In feite is het begonnen sinds deze regering is aangetreden. Sinds toen worden er verdachtmakingen gestuurd richting de ex-minister en de Palu. Let wel, verdachtmakingen en geen beschuldigingen. Daarna worden mensen ontheven op onduidelijke gronden, zo ook die ene meneer van de Mijnbouwdienst. Volgens hen waren er onduidelijkheden omtrent de vertrekkingen van concessies aan de skalians. Daarna beweert de minister van Justitie en Politie dat de skalians geen vergunning hadden, dus illegaal opereerden. Nu komen documenten boven water dat er wel verregaande afspraken waren tussen de voormalige minister en skalianhouders. Waarom worden de papieren dan niet gepubliceerd?’
Hok legt uit waarom hij tijdens zijn bewind niet kon ingrijpen in het skalian-gebeuren. ‘Toen was de bevoegdheid van NH om te handelen in goudzaken afgepakt door het kabinet van de president. Het kabinet bepaalde alles, in samenwerking met de Commissie Ordening Goudsector (OGS). De OGS handelde in opdracht van het kabinet en legde ook verantwoording uit aan het kabinet. Wij hadden als ministerie niets te bepalen’, legt de oud-NH-minister uit. ‘Het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) van het kabinet van de president heeft dit intussen ook bevestigd.’
Hok vraagt zich af waarom er zoveel poeha wordt gemaakt omtrent de skalians. ‘Het is nu droge tijd, zoveel mensen hebben geen water. Ga dat oplossen. Laten we beleid maken.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!