Verkiezingen NPS-Paramaribo: Gefeliciteerd Ivanildo Plein, gecondoleerd NPS

Op vrijdag 16 oktober 2015 zijn er verkiezingen gehouden in de NPS voor een nieuw bestuur van afdeling Paramaribo. Men zou kunnen zeggen een wonderlijke prestatie, want de verkiezingen zijn binnen een maand na de aankondiging gehouden. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat we niet met een wonder te maken hebben, maar met een goocheltruc.
Het geheim van deze goocheltruc is dat de stemming werd gehouden binnen een piepkleine kring van insiders, te weten de voorzitters van 26 onderafdelingen. Vele onderafdelingen waren gezien de korte voorbereidingstijd in de vakantiemaand niet in staat een vergadering te beleggen. Honderden NPS-ers die geen lid zijn van een onderafdeling werden uitgesloten. Laten we het maar niet hebben over de 11.000 burgers van Paramaribo die in 2015 ondanks alles nog op de NPS gestemd hebben. In het verleden werden deze verkiezingen gehouden in de grote hal. Dit keer vond het plaats in een bovenzaaltje van het partijgebouw. Dit deel van de goocheltruc camoufleerde de magere opkomst en het gebrek aan belangstelling bij de achterban.
De strijd om het voorzitterschap ging tussen de heer Ivanildo Plein en mevrouw Judith Faerber. De heer Plein kreeg de stemmen van 17 onderafdelingen. Negen onderafdelingen stemden op mevrouw Faerber. Seti NPS feliciteert Ivanildo Plein met zijn verkiezing tot voorzitter van Paramaribo, maar condoleert de NPS met deze wanprestatie van het hoofdbestuur. De Actiegroep Seti NPS betreurt het dat er weer eens verkiezingen zijn gehouden zonder een ledenlijst. De leden zijn weer buiten het proces gehouden. Maar ook de kandidaten kwamen zelf nauwelijks aan bod. Er was niet eens een debat tussen de kandidaten. De kandidaten kregen geen tijd en middelen om zich aan de leden bekend te maken. Er was geen publieke campagne. Alles ontbrak wat volgens de normen van deze moderne tijd hoort bij een goede democratische verkiezing.
Tijdens zijn felicitatie-toespraak heeft de partijvoorzitter gezegd dat het verkiezingsproces in de partij vlot verloopt. De verkiezingen voor de overige afdelingsbesturen en het hoofdbestuur zullen spoedig volgen. Ook zei hij te hopen dat de mensen die bezig zijn de NPS in het openbaar te bekritiseren nu daarmee zullen stoppen. Verder heeft hij duidelijk gemaakt dat de afdeling Paramaribo voortaan duidelijk ondergeschikt zal moeten zijn aan het hoofdbestuur. Na de verkiezingen hoopt hij ‘in alle rust’ te kunnen werken aan de wederopbouw van de partij.
De hoop van de partijvoorzitter dat hij na deze schijn-democratische vertoning in rust aan de opbouw van de partij zal kunnen werken is gebaseerd op een verkeerde inschatting van de politieke situatie binnen en buiten de partij. Het getuigt van weinig besef van de grote onvrede bij de achterban over de huidige stand van zaken. Reeds tijdens de verkiezingsvergadering lieten een aantal aanwezigen duidelijk merken dat zij ontevreden waren met de gang van zaken. Vertegenwoordigers van onderafdelingen die mevrouw Faerber steunden hebben na de vergadering aangegeven dat zij graag met Seti NPS willen praten. Seti NPS is bezig met de voorbereidingen voor deze gesprekken. Het wordt langzamerhand voor steeds meer mensen duidelijk dat het huidige systeem niet meer voldoet en dat het vijf punten-programma van Seti NPS serieus genomen moet worden, te weten: 1. stemrecht voor alle leden in het congres, 2. contributieplicht voor alle leden, 3. kadertraining, 4. termijnlimieten en 5. onverenigbaarheid van functies.
Wim Bakker,
namens Actiegroep Seti NPS

error: Kopiëren mag niet!