Pertjajah Luhur zuivert op 5 december alle structuren

De Pertjajah Luhur (PL) zal op haar verjaardag op 5 december een partijraadsvergadering houden, waarop besluiten zullen worden genomen ter zuivering van alle besturen en raden. Het gaat om het hoofdbestuur, de partijraad, het wetenschappelijk bureau en alle andere raden zoals de jongerenraden van de verschillende districten, de vrouwenraad en de communicatieraad. Partijvoorzitter Paul Somohardjo verduidelijkt dat alle kernen zullen worden uitgenodigd om, waar nodig, deze raden, besturen en structuren te doen aanvullen dan wel dat er nieuwe bestuurs- en raadsleden voor deze structuren zullen worden geïnstalleerd. Op 5 december zal de partij ook haar zeventiende verjaardag herdenken. De reguliere activiteiten die jaarlijks in dit kader worden gehouden, zullen normaal voortgang vinden. Reeds worden voorbereidingen getroffen voor onder andere een Pasar Malam en kinderactiviteiten. Zoals gebruikelijk krijgen de kinderen een cadeautje. Ouders kunnen zich hiervoor vooraf registreren bij de kernen van hun buurt.
Somohardjo zegt verder dat in het kader van de huidige moeilijke financiële omstandigheden, de partij vanaf nu nationaal en internationaal een beroep zal doen op haar leden om te helpen met het opzetten van bibliotheken op de verschillende partijcentra van de Pertjajah Luhur. De komende tijd zal hard worden gewerkt aan het collecteren van boeken in onder andere Nederland, Amerika en Indonesië. De partij wil met dit initiatief haar kader en leden de mogelijkheid bieden om meer te lezen. Het streven is erop gericht om diverse boeken, variërend van autobiografieën tot wetenschappelijke boeken, in de collectie op te nemen. Gehoopt wordt om op 5 december al te kunnen starten met de hoofdbibliotheek in het partijcentrum te Beekhuizen. In de pijplijn is ook een rijdende bibliotheek, die kinderen en volwassenen in veraf gelegen gebieden de mogelijkheid tot leesplezier moet bieden. Partijleden en sympathisanten kunnen desgewenst hun boeken ter beschikking stellen of ter leen aanbieden aan de partij. “We kijken nu uit naar een goede bus. We zullen zoveel mogelijk proberen te gaan naar plaatsen waar het moeilijk is voor de mensen om aan een boek te komen”, aldus Somohardjo.

error: Kopiëren mag niet!