Staatsschuld mogelijk al op SRD 8.66 miljard

Rusland sceptisch over nieuw financieel beleid regering
Voorzitter Gregory Rusland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is sceptisch over het aangekondigde nieuw financieel beleid van de regering. ‘Wij zijn in een slechte financiële positie gemanoeuvreerd om het mismanagement van de huidige regering, dat nu haar zesde jaar ingaat. Het is geen nieuwe regering, omdat dezelfde mensen met een nieuw ministersteam nog steeds hetzelfde slechte financiële beleid voeren’, stelt de politicus. Rusland zegt dat op basis van het uitgezette patroon de verwachting was dat de staatsschuld drastisch zou toenemen. Thans ligt deze volgens het Bureau voor de Staatsschuld op een bedrag van SRD 6.9 miljard. De Vereniging van Economisten (VES) meldt dat dit bedrag intussen zou zijn opgelopen naar SRD 8.66 miljard. Volgens Steven Debipersad, penningmeester van de VES, is na de monetaire financiering op 23 september van circa SRD 1,8 miljard de binnenlandse schuld van SRD 3.017.223 miljoen (augustus 2015) gestegen naar SRD 4.817.223 miljoen. Daar het officiële BBP in 2014 SRD 17.194.136 miljoen bedroeg, stijgt de binnenlandse schuld volgens hem derhalve van 17,55% van het BBP in augustus, naar 28% van het BBP in oktober. De econoom zegt verder dat per ultimo augustus 2015 de buitenlandse schuld nog SRD 3.843.455 bedroeg, wat gelijk is aan 22,35% van het BBP. ‘De totale staatsschuld is door de geldschepping van de CBvS per oktober 2015 gesteld op SRD 8,66 miljard, oftewel 50,4% van het BBP’, stelt Debipersad. Daar de Wet op de Staatsschuld aangeeft dat de Staat voor slechts 60% van het BBP mag lenen, blijft er volgens hem derhalve amper leenruimte over voor de Staat bij verdere verslechtering van het financieel-economisch klimaat.
Verdere stijging van schulden verwacht
Rusland verwacht in ieder geval een verdere stijging van de schulden. Rusland zegt dat de toename van de schulden te wijten zou zijn aan de verdamping van de extra verdiensten van de overheid aan allerlei populistische projecten en maatregelen. ‘We begrijpen dat wij voor een tijdje nog in deze problemen zullen zitten, omdat de overheid toch geen andere inkomsten heeft om de gaten te dichten. Dan gaat men natuurlijk ook maatregelen treffen die te maken hebben met de verhoging van de staatsschuld. We treden steeds in herhaling en misschien cliché, maar het is het funeste beleid geweest van de regering in de afgelopen jaren. Nu zullen wij met zijn allen moeten boeten’, stelt Rusland. De politicus zegt dat de kosten van de staat op een aantal gebieden enorm is toegenomen. Het probleem dat nu komt kijken, is dat de inkomsten drastisch zijn afgenomen.
Kabinet Bouterse 1 krijgt brevet van ongeschiktheid
Rusland, wiens fractie niet voor de afgelopen suppletoire begroting heeft gestemd, benadrukt dat zijn fractie besloten heeft om het kabinet Bouterse 1 een brevet van ongeschiktheid te geven. Volgens de politicus is het dezelfde regering geweest, die een op peil gebrachte deviezenreserve uit 2010 zo drastisch omlaag heeft gebracht, dat wij thans helemaal niet kunnen spreken over een deviezenreserve. Hij verwijst naar de belofte van de regering bij de afgelopen begrotingsbehandeling, waarin is aangegeven dat haar uitgavenpatroon veranderd zal worden. Hoewel Rusland nog steeds sceptisch is over deze belofte, hoopt hij dat het inderdaad gebeurt. ‘Wat wij daarmee zeggen, is ‘regering wij zijn niet verantwoordelijk, maar aan de andere kant zijn wij deel van de samenleving en moeten wij dan oplossingen zoeken. Anders gaan wij met ons allen verzuipen’, aldus Rusland.
FR

error: Kopiëren mag niet!