Minister Peneux installeert werkgroepen ten behoeve van wetgeving

Minister Peneux intsalleert commissies 1Minister Robert Peneux van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) heeft op maandag 12 oktober 2015 in zijn vergaderzaal vijf werkgroepen geïnstalleerd. De werkgroepen die de bewindsman heeft geïnstalleerd, zullen wetgeving moeten voorbereiden ten aanzien van het onderwijs. Het gaat in deze om de Wet op Titulatuur, de Wet Professionalisering Onderwijsgevenden in Suriname en de Wetten Primair, Secundair en Tertiair Onderwijs. De bewindsman heeft te kennen gegeven dat de werkgroep Voorbereiding Wet op Titulatuur ervoor zal moeten zorgen dat het onderwijs wordt beschermd en dat er geen wildgroei meer ontstaat aan titels van het hoger onderwijs. Deze wet moet volgens hem ook een beschermende taak hebben naar studenten toe.
Omtrent de werkgroep Voorbereiding Wet Professionalisering Onderwijsgevenden in Suriname zei de onderwijsminister dat onderwijs een dynamisch proces is, dat vanaf het basisonderwijs tot en met het universitair onderwijs geprofessionaliseerd moet worden. De werkgroep Voorbereiding Wet Primair Onderwijs zal volgens de minister van onderwijs moeten nagaan hoe het curriculum kan worden aangepast, zodat vakken zoals Engels, Science, Kunst en Cultuur, Bewegingsonderwijs en Beeldende Vorming ook worden opgenomen. Binnen het curriculum zal er volgens hem ook ruimte overgelaten moeten worden voor de uitbreiding en aanpassing van schooltijden. Hierbij zou de werkgroep het in shiftverband laten werken van leerkrachten als optie moeten bekijken.
Minister Peneux heeft te kennen gegeven dat de werkgroep Voorbereiding Wet Secundair Onderwijs de wet zodanig moet schrijven dat het voortgang kan hebben in de toekomst. Ook hier moet er rekening worden gehouden met de eventuele verlenging van schooltijden en aanpassing van het curriculum. Hij geeft te kennen dat er afgestapt moet worden van vakkenpakketten en dat er overgegaan moet worden naar profielen. Dit, in het kader van het optrekken van de pedagogische instellingen van het vos-niveau naar een hbo-niveau. Minister Peneux zei bij de installatie van de werkgroep Voorbereiding Wet Tertiair Onderwijs dat er aandacht besteed moet worden aan het feit dat er steeds nieuwe instituten worden opgezet en dat er regels worden voorgeschreven. Deze werkgroep zal ook moeten nagaan wanneer een universiteit een universiteit is en als er niet aan combinatiestudies gedaan kan worden. Bovendien zullen de voorzitters van de werkgroep van primair, secundair en tertiair onderwijs in overleg moeten treden met elkaar. Alle drie wetten moeten op elkaar aansluiten en moeten volgens de bewindsman een goed aanknopingspunt hebben.

error: Kopiëren mag niet!