Zwakke geest, blijf af van andermans leest!

In de politiek merken wij steeds weer dat onkundigen en despoten zich opdringen om leiding te geven aan cruciale instituten van ons land. Vanwege de tekort schietende competenties brengt dit tuig de economie van ons land in gevarenzone en wordt de kwaliteit van ons leven aangetast. Onlangs is wederom het voorgenomen beleid eufemistisch gepresenteerd, waardoor het redelijk positief klonk als er geen analyse wordt gemaakt of geen verbanden worden gelegd met heersende situaties. Voor de summiere groep oprechte en capabele landgenoten is het duidelijk dat het de facto een warrig geënsceneerd verhaal betreft. Hoe serieus moet men figuren nemen, die verkondigen dat aandacht zal worden geschonken aan het ecosysteem, terwijl zij jarenlang gedogen dat skalians flora en fauna vernietigen? Was die gabber jaren blind dat niet opgemerkt kon worden dat zulke bakbeesten zich op het meer bevonden? Wie heeft vergunning verleend, en kan dat überhaupt conform de Brokopondo Overeenkomst. De relatie die bestaat tussen de daadwerkelijke skalian-eigenaren en “the man himself” is toch publieksgeheim. In het verlengde hiervan zijn de uitlatingen van OV, Dompu, Hokje en Dotje toch ridicuul? Wil de joker ons vernagelen of delireert hij als wordt aangegeven dat het toerisme zal worden gestimuleerd. Waarom is dan de proeftuin Brokobaka afgepakt van Stipris, daar de NV Mets, in het kader van de afstudeerprojecten bevattende twee disciplines van een lokale universiteitsstudent en een buitenlandse, in vergevorderd stadium bezig was als pionier in het gebied het toerisme een boost te geven? Is aldaar het toerisme op een hoger niveau gebracht, of is de plek slechts ter persoonlijke verheerlijking uit egocentrische optiek gejat? Hoe zit het trouwens met de kruistocht tegen corruptie in 2016? Zal Abrah nog vervolgd worden of is hem gevraagd om met zijn geroofd fortuin even uit beeld te blijven? Hoe zit het met Jonne en gezin en hoe zou, de beste van de beste, Dino aan de paspoorten komen? Moet het volk de buikriem strakker trekken, terwijl ook de beste Peggy een heleboel krijgt om te verkwisten? Mogen de kinderen van het volk slechts in hun dromen in Parijs winkelen en de kinderen van hypocriete politici wel daadwerkelijk in een Louis Vuitton shop geld verbrassen? “O sortoe privé”, kinderen hebben recht op gelijke kansen! Baby’s hebben recht op gesubsidieerde babyvoeding en laat de voorzitter, van hetgeen bekleders van eerbare functies “poppenkast” noemen, het volk geen onrealistische zaken voorhouden omtrent borstvoeding. Onthoud: “a no di joe lasi joe pikien, joe mus fu fuka di fu tra suma”, dit heeft niets te maken met het zich vermaken met andermans leed, maar is slechts een poging om functionarissen te doen realiseren dat het voor vele ouders thans niet makkelijk is om de marktprijs van babymelk te betalen voor het voeden van hun kroost! Het is navrant dat een charlatan meedeelt dat over “Tigri” gesprekken zullen worden gevoerd. Met welk gezag zal dat worden gedaan, als je al tijden als “ando man” al nederig de agressor op vliegreisjes meeneemt? Opvallend is dat mogelijke gesprekvoerders beiden een militaire achtergrond hebben, echter heeft de ene steeds weer zichzelf in een naast hogere rang bevorderd en kan van de andere worden bewezen dat die wel een nationalist is! Pas op, dat daardoor de bezetter met geestelijk overwicht zegt: “than how you gonna come and when you gonna come, to do what”! Wij moeten ons niet nationaal en internationaal onsterfelijk belachelijk maken, vandaar dat het belangrijk is om altijd bij voorkeur de rationaliteit in ons handelen te laten prevaleren en strategische beslissingen te nemen om de toekomstige positie van ons land veilig te stellen! Voor ons allen geldt: schoenmaker houd je bij je leest, doe waarin je goed bent. Waarschijnlijk moeten sommige figuren gewoon maar weer x-rated boeken verkopen!
Drs. Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!