Nieuw collegejaar PTC verwelkomt 294 studenten

2Nieuw collegejaar PTC verwelkomt 294 studenten
2Nieuw collegejaar PTC verwelkomt 294 studenten2
2Nieuw collegejaar PTC verwelkomt 294 studenten3In het TBL-gebouw heeft het Polytechnisch College de opening van het nieuwe collegejaar 2015-2016 aangevangen. Dit jaar heeft de instelling 294 studenten mogen verwelkomen, waarvan 33 uit Nickerie. De studierichtingen Infrastructuur (68) en ICT (65) hebben de meeste inschrijvingen. In tegenstelling tot het vorig jaar zullen de studenten in plaats van 5 studiejaren 4 jaar studeren. Het thema van de avond was ‘Het PTC werkt’. Volgens PTC-directeur Robby Holband is er in het afgelopen jaar veel werk verzet op logistiek gebied.
‘Alle onderwijslocaties zijn voorzien van internetfaciliteiten en op Havo 3 zijn 4 lokalen gerenoveerd en heringericht. Ons instituut is het afgelopen jaar ook gestart met een dependance in Nickerie. Vanwege de grote spreiding van het onderwijs zijn er gesprekken gevoerd om een onderwijscentrum te bouwen. Er zijn ook al gesprekken gevoerd met financierders en ligt een masterplan reeds klaar’, aldus Holband. In dit kader werd een verzoek gedaan aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) om hierin ook een bijdrage te leveren. Natasja Bennanon, waarnemend directeur Minowc, gaf namens de minister aan er zeker werk van te zullen maken. Het ministerie is volgens Bennanon zelf ook bezig met verschillende zaken, zodat het onderwijs kan voldoen aan de eisen van deze tijd. Het is belangrijk dat er geen wildgroei ontstaat binnen het onderwijs. Het moet op een gestructureerde wijze plaatsvinden en daarop zal het ministerie toezien. Bennanon gaf aan zich vooral sterk te maken voor de 2020 Vision van de instelling en er tenminste voor te zorgen dat het ministerie inkomt met het terrein waar dit gebouw zal komen.
Voor het komende schooljaar wil de PTC zich vooral richten op de aanvang van de bouw van labfaciliteiten, de accreditatie van de opleidingen HLO, WTB, ICT en Foodtechnology en implementatie van het kennisinstituut met fondsen voor start-ups met Start-up Alliance. Start-up Alliance is een groep ondernemers van Surinaamse afkomst.

error: Kopiëren mag niet!