Toewijzing plekken gescreende driejarigen laat op zich wachten

De kinderen die hebben meegedaan aan de screening voor driejarigen om te kunnen worden opgenomen in het kleuteronderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn nog niet geplaatst. De laatste screening vond plaats op 30 september. Nu krijgen de ouders te horen dat zij tot 15 oktober moeten wachten om te vernemen of hun kind überhaupt geplaatst kan worden. Dit zal veelal afhangen van de beschikbaarheid van open plekken op de gewenste school. Er is dus geen zekerheid ten aanzien van de plaatsing. Ouders zitten ondertussen wel met oppasproblemen, omdat zij hun kinderen niet op de peuterschool hebben heringeschreven. Dit deden zij ervan uitgaande dat hun kind tijdig geplaatst zou worden en op 1 oktober, met de rest van de kleuters, de school zou starten. Zij verwijten het ministerie nu van het voeren van een ongeorganiseerd beleid.

error: Kopiëren mag niet!