Lonen en reiskosten grootste koppijn Buitenlandse Zaken

De grootste uitgaven van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijken de uitbetaling van de lonen en salarissen van de bijkans 445 personeelsleden zowel in het binnen- als buitenland. In totaal heeft dit ministerie een bedrag van SRD 44.900.000 nodig om zijn personeel te kunnen onderhouden. De kosten met betrekking tot mutatie van en detachering van personeel naar de buitenposten zijn hierbij opgenomen en geraamd op SRD 5.064.000. Ook de reguliere reiskosten van het personeel en de departementsleiding van het ministerie zijn hieronder opgebracht.
Het totaal personeelsbestand voor de thuisdienst is 230. Er zijn 21 vertegenwoordigingen van Suriname in het buitenland met een personeelsbestand van 194, waarvan 97 uitgezonden personeel en 97 lokaal aangetrokken personeel. Het consulaat-generaal Amsterdam is met 21 mensen het grootste personeelsbestand in het buitenland. De overige zijn de ambassade Brasilia (16), consulaat Belem (13), ambassade Caracas (10), ambassade Georgetown (10), consulaat-generaal Willemstad (6), consulaat-generaal Cayenne (13), P.V. New York (15), ambassade Washington (8), P.V. OAS (10), consulaat-generaal Miami (7), ambassade Den Haag (9), ambassade Brussel (15), ambassade Port of Spain (11), ambassade China (7), ambassade India (7), ambassade Indonesia (10), ambassade Pretoria (10), ambassade Cuba (12) en ambassade Parijs (16). Het gaat in totaal om 43 contractanten, 72 midden kader en slechts 34 hoger kader. Ondertussen blijkt de vervanging van verschillende diplomaten te zijn ingezet. Recent nog is zaakgelastigde Lucretia Redan teruggeroepen.
Geen melding status ambassadegebouw Parijs
Als gevolg van het opzetten van ambassades en consulaten in verschillende landen zal er een toename in de reguliere kantoorkosten plaatsvinden. Hier gaat het om de jaarlijkse huur van panden voor de buitenposten. Vanwege de toegenomen huurkosten van de panden in het buitenland, die als oorzaak hebben de algemene prijsstijgingen, zijn ook de kosten hiervan toegenomen. Ook het klein onderhoud van de eigen panden in het buitenland zal belast worden onder deze kostensoort. De aanschaffingen voor de thuisdienst als voor de buitendienst bestaan voornamelijk uit investeringen in de vervanging van kantoorinventaris, meubilair, automatisering en de aanschaf van transportmiddelen. Het geraamd bedrag is totaal SRD 1.320.000. Het ministerie maakt nergens melding van de status van het ambassadegebouw in Parijs, dat voor bijkans Euro 6 miljoen was opgekocht. Vooralsnog zijn er 16 personeelsleden aangewezen voor deze ambassadepost. Pogingen om een reactie van minister Niermala Badrising los te krijgen, mochten niet baten.
SRD 500.000 voor aanschaf dienstvoertuigen
Het ministerie acht het van belang over een goed onderhouden wagenpark te beschikken en acht het wenselijk de nodige vervoermiddelen aan te schaffen voor zowel de thuisdienst als de buitendienst. Hiervoor is in 2016 een bedrag van SRD 500.000 opgenomen.
FR

error: Kopiëren mag niet!