Berenstein en De Vries toegelaten tot Staatsraad

FrontfotoFlip de Vries en Robby Berenstein zijn donderdag officieel door president Desi Bouterse geïnstalleerd in de Staatsraad. Berenstein is namens Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) voorgedragen, terwijl De Vries de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vertegenwoordigt. De overige 13 leden zijn op vrijdag 11 september door het staatshoofd beëdigd. Hiermee is de Staatsraad voor de periode 2015-2020 compleet. De samenstelling van de Staatsraad is een afspiegeling van de politieke partijen vertegenwoordigd in De Nationale Assemblee. Ook vertegenwoordigers van de vakbeweging en werkgeversorganisaties nemen zitting in het hoogste grondwettelijk adviesorgaan van de president.
De 15 Staatsraadsleden zijn: Wilgo Bilkerdijk (ASFA), Michel Kerpens (NDP), Dean Mitchell Linger (NDP), Ann Sadi (NDP), Marinus Cambiel (Abop), Rudi Schillevoort (Palu), Marlyn Aaron-Denz (DOE), Mahinder Rathipal (VHP), Ganeshkoemar Kandhai (VHP), Hesdy Pigot (NPS), Rinette Soentik-Sapei (PL), Michael Miskin (CLO/Ravaksur), Ronny Asabina (BEP), Robby Berenstein (C-47/Ravaksur) en Flip de Vries (VSB).
De Staatsraad heeft onder andere als bevoegdheden het adviseren van de president bij de uitoefening van zijn ambt als staatshoofd en als hoofd van de regering, het adviseren van de regering over algemene beleidsaangelegenheden en over de inhoud van wetsontwerpen alsmede volkenrechtelijke overeenkomsten, waarvan de goedkeuring van DNA vereist is en het adviseren van de regering over ontwerp-staatsbesluiten. Aanvankelijk had BEP geen uitnodiging gekregen om een kandidaat voor te dragen. In de Staatsraad dienen alle politieke partijen die in het parlement zitting hebben, vertegenwoordigd te zijn. BEP, die twee zetels heeft in het parlement, moest ook een plek krijgen in de Staatsraad. Ronny Asabina, ex-assembleelid en bestuurslid van de BEP, is uiteindelijk voorgedragen, nadat de NDP een van haar kandidaten terugtrok.
FR

error: Kopiëren mag niet!