Toename verkrachtingen in Guyana

In vergelijking met augustus 2014 is het aantal geweldsdelicten in Guyana in augustus 2015 toegenomen met 12%. Het betreft in deze onder meer inbraken, verkrachtingen, berovingen met wapengeweld en mishandeling, ontvoeringen en moord. Dit meldde het Guyanese politiekorps afgelopen vrijdag. Het aantal gerapporteerde verkrachtingen nam toe met maar liefst 65%. Er zijn eind augustus 2015, 271 verkrachtingen gerapporteerd in vergelijking met 164 in augustus 2014. De politie aldaar registreerde 104 gevallen van moord tegen het einde van augustus 2015 ten opzichte van 98 moordgevallen tegen het eind van augustus 2014.Dit is een toename van 6%. Hierbij zijn de moorden, die intussen in de maand september erbij zijn gekomen, niet meegenomen. Beroving onder bedreiging met een vuurwapen is over eerdergenoemde periode toegenomen met 4%. De inbraken namen toe met 13%. Er zijn 81 gevallen van illegaal wapenbezit genoteerd. De Guyanese politie continueert haar pogingen om te proberen criminaliteit te voorkomen door partnerprogramma’s tussen de politie en de gemeenschap uit te voeren. Er wordt hierbij extra aandacht besteed aan de jeugd. Er zijn ook programma’s geïnitieerd die zich richten op de begeleiding van de slachtoffers van geweldsdelicten. Het aantal verkeersslachtoffers in Guyana daalde sinds augustus 2014 met 10%. In 2015 noteerde de politie 80 dodelijke slachtoffers in vergelijking met 89 in 2014. De meeste slachtoffers waren voetgangers en de hoofdoorzaak voor de aanrijdingen was hard rijden.

error: Kopiëren mag niet!