Suralco sluit definitief

Terwijl de Alcoa in maart nog aangaf de capaciteit van de raffinaderij te zullen evalueren, teneinde na de gaan of de capaciteit verminderd moet worden of gestopt, is inmiddels de kogel door de kerk. Er is besloten dat men stopt met de raffinage.
In afloop tot de definitieve sluiting wordt de capaciteit steeds verder afgebouwd. Eind november hoopt men het resterende 887.000 ton te hebben verwerkt. Hierna zal de raffinaderij niet meer actief zijn. Onduidelijk is of de raffinaderij ook ontmanteld zal worden.
Sedert oktober 2014 onderhandelt een commissie onder leiding van Dilip Sardjoe met multinational Alcoa over oplossingen ter behoud van de Suralco. Met Alcoa wordt er onderhandeld over op correcte wijze afwikkelen van het proces in Suriname. De stuwdam vormt integraal onderdeel van het pakket. De teruglopende bauxietreserves baren de Suralco al enige tijd zorgen. Ook de teruglopende prijzen op de wereldmarkt voor aluinaarde maakt de raffinaderij minder rendabel.
Eerder had de Alcoa aangegeven bereid te zijn naar de werknemers toe alle zaken naar tevredenheid af te wikkelen. Ook de pensioenen zouden veilig gesteld worden. De bauxietindustrie zal worden gecontinueerd worden ook al besluit Alcoa om te stoppen met Suralco was het eerder standpunt van de regering. Bij continuïteit van de bauxietindustrie kunnen de medewerkers van Suralco ingezet worden. Binnen het bauxietbedrijf is er ook bij toppers onvoldoende informatie over de gang van zaken, aangezien Alcoa rechtstreeks onderhandelt met de presidentiële commissie, onder leiding van Dilip Sardjoe. Marc Waaldijk, voormalig directeur van Staatsolie en de ex-president van de Centrale Bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad, maken deel uit van de commissie die ondersteund wordt door deskundigen.
Inmiddels heeft de Staat Suriname vier bedrijven opgericht die de operaties van de Alcoa moeten overnemen. Deze zijn: Suriname Aluminium Holding, Suriname Bauxite Company, Suriname Aluminium Company en de Suriname Hydro Company.

error: Kopiëren mag niet!