Zachte lening nodig voor burgers bij opwekking zonne-energie

‘We zullen met de aangekondigde verhoging van de energietarieven ook modellen moeten introduceren, zodat huishoudens en bedrijven hun energiegebruik kunnen verminderen en alternatieve energiebronnen kunnen gebruiken. Hiervoor is gedegen overheidsvoorlichting met de steun van praktijkdeskundigen en praktijkvoorbeelden noodzakelijk voor de burgerij. Hoewel de overheid alvast een positief sein heeft gegeven om de importheffingen van zonenergieproducten te minimaliseren, is het raadzaam dat ook een zachte lening gegeven wordt aan de mensen, zodat zij de financiële barrière verder kunnen overwinnen.’ Dit zegt Orlando Olmberg, director van Guguplex Technologies. Met een zachte lening zal bijkans iedereen in Suriname de zonne-energieproducten kunnen aanschaffen. Volgens Olmberg zal hoe grootschaliger de toepassing, hoe lager de kostprijs per opgewekte stroomeenheid komen te liggen. Het is milieuvriendelijker ten opzichte van fossiele opwekking van energie. Hij zegt dat mensen bewuster worden van hun energieverbruik en zullen bij de introductie van de zogenaamde Gridtide modellen zeker bewuste keuze maken voor energie efficiency.
Het Gridtide model is het zelf energie opwekken middels zonenergie en doorverkopen aan de overheid. ‘Dit biedt mensen de gelegenheid om vooraf te investeren in het toekomstig gebruik van energie. Tijdens de piekperiode van gebruik kan door de toepassing van zonenergie de druk op de EBS worden weggenomen, doordat juist op dit piekmoment men zonenergie volop kan produceren.’ Het biedt een vaste en zekere investering voor de eerstkomende 20 tot zelfs 25 jaar in de energierekening. Dit is de economische levensduur van zonenergiepanelen. De technische levensduur is veel langer.

error: Kopiëren mag niet!