Peneux installeert vrouwelijk ‘dreamteam’ op Minowc

FrontfotoDe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), Robert Peneux, heeft donderdag de nieuwe directeur, Natasja Bennanon, en de onderdirecteur, Muriel Hoepel, van dit ministerie officieel aangesteld. Daarnaast zijn op vijf afdelingen ook gelijk vijf vrouwelijke afdelingshoofden aangesteld. Sherida Zaalman-Bergraaf is hoofd Inspectie VOS. Marjori Brondenstein is onderwijscoördinator en mutator basisonderwijs. De afdeling BLO is nu opgesplitst in twee departementen. Er bestaat voor deze afdelingen een nieuw organogram en de nodige verschuivingen en reorganisaties zullen moeten plaatsvinden. Lydia Hewitt-Austin is hoofd Bureau Basisonderwijs. Hierbinnen zal ook het Onderwijs Binnenland worden opgenomen. Inez Hendrie-Leisberg is hoofd Bureau Voortgezet Onderwijs Junioren.
Lisette Slengard-Gravenberch is waarnemend hoofd Inspectie Basisonderwijs. Peneux gaf bij de installatie aan dat dit team het fundament zal leggen voor de gestelde doelen. Hij meent dat de aangestelde personen door ervaring zijn gegroeid binnen het ministerie. Door het geven van kansen aan dergelijke mensen kun je volgens de minister professionaliteit nastreven en mensen motiveren zich in te zetten. De vereisten en kwalificaties qua opleiding in topfuncties op alle afdelingen zullen opnieuw bekeken worden, gaf Peneux aan. Het ligt in de bedoeling dat alle leidinggevenden, vooral zij die over de hogere opleidingen gaan, zelf een gedegen opleiding hebben zodat zij op het gewenste niveau kunnen fungeren en de kwaliteit van het ministerie omhoog helpen brengen. Zo zal de onderdirecteur Hoger Onderwijs minimaal gepromoveerd moeten zijn.
Een inspecteur-generaal zal zijn intrede doen en die zal de hele inspectieafdeling moeten overzien. Tevens zal er apart een inspecteur Hoger Onderwijs worden ingesteld, die volgens de inzichten van de minister minstens ook wel een universitaire graad zal moeten bezitten voor een goede kwaliteitsbewaking. Met de inspecteur Hoger Onderwijs zal gelijk invulling worden gegeven aan het wetenschappelijk deel van het ministerie. Om dezelfde reden achtte Peneux het ook nodig een jurist, dus een wetenschapper, te benoemen in de functie van onderwijsdirecteur.

error: Kopiëren mag niet!