Verhoogde wegcontroles in Wanica

De politie van gewest Wanica is in verband met de vakantiedrukte per 21 augustus 2015 gestart met de uitvoering van verhoogde surveillance. De verhoogde surveillances zijn in kader van de veiligheid in het verkeer. Gewestelijk politiecommandant Ruben Dijks zegt dat er permanente surveillance met zowel de motorfiets als voertuigen wordt uitgevoerd. Dit gebeurt zowel op de Marthin Luther Kingweg als de Indira Gandhiweg. ‘Wij rijden constant op de wegen en dat is meer om de verkeersdeelnemers zo een beetje in de gaten te houden.’ Bij het waarnemen van overtredingen is de politie verplicht terstond op te treden. Voor deze verhoogde surveillance zijn extra personeelsleden ingezet om de controles ‘s morgens rond 08.00 uur en tussen 17.00 uur en 18.00 uur te doen. Het gaat specifiek om tijden waarop bestuurders richting recreatieoorden gaan en terugkeren naar de stad. De politie blijft tot 21.00 zichtbaar op deze wegen.
De politie zegt op de hoogte te zijn dat men ook gebruikmaakt van uitvalswegen. Dit is waarom de sterke arm gemeend heeft om de politie van betrokken ressorten afzonderlijk een eigen surveillanceplan te laten uitvoeren op uitvalswegen. ‘Men moet niet denken dat men via de verbindingswegen gaat rijden om zodoende te ontkomen aan overtredingen, want ook daar gaat de plaatselijke politie aanwezig zijn’, houdt de gpk voor. Deze verhoogde surveillance is sec gericht op verkeersmisbruik, namelijk bij autobestuurders die onder invloed rijden c.q. hard rijden of zonder rijbewijs. Ook dient deze verhoogde surveillance om de snelheden van de weggebruikers te controleren. De gpk deelt mee dat men zich moet houden aan de verkeersregels en vooral moet letten op het gebruik van alcohol. ‘Als u gedronken heeft, laat u rijden door een bevoegde automobilist, die bovenal niet heeft gedronken’, raadt de gpk aan.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!