Jitendra Kalloe: “Slechts 23.000 ha inzaai padie gerealiseerd”

Jitendra KalloeAssembleelid Jitendra Kalloe betwijfelt ten stelligste de verklaring van Guido Van der Kooye, coördinator van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, die aangeeft dat er momenteel bijkans 27.000 hectare aan padie is ingezaaid. Volgens de VHP parlementariër zou op basis van documentatie van zijn partij zijn aangetoond dat er slechts 23.000 ha is gerealiseerd. Kalloe zegt dat hij zijn conclusie trekt op basis van de laatste negatieve ontwikkelingen (geen export, geen nieuwe kredieten, verprutste infra, een falend onderhoud aan pompgemaal SML, etc…) en ook het feit dat VHP-Nickerie voldoende deskundigheid heeft om correcte overzicht en analyse te maken in het district. “Het zou de LVV-functionaris sieren wanneer hij gedocumenteerd zijn mededelingen zou onderbouwen” stelt de politicus. Verwijzend naar de statistische data en jaarverslagen van het Ministerie van LVV in de periode 2001 – 2010 was er volgens hem reeds een toename van de inzaai naar 29.000 ha. gerealiseerd. Deze toename was te danken aan ondersteunend beleid en deskundige aanpak in de sector toe.
Grove misleiding Van der Kooye
Een grove misleiding volgens Kalloe is dat Van der Kooye aangeeft dat de reden voor de gerealiseerde inzaai en toename, is de zorg van de natte en droge infra en nog een uitloop van twee weken. Alleen de laatste reden indiceert volgens het DNA lid al voldoende over het gevoerde wanbeleid in de sector. “Elke actor in de sector weet dat de voorjaars-inzaai uiterlijk 15 juli eindigt. Voorts is dit ook altijd het beleid van LVV geweest. Zou de betreffende functionaris juist niet moeten ingrijpen dat boeren geen late inzaai plegen?”. Volgens Kalloe begint nu juist over twee weken de oogst.
Familie- en vriendjespolitiek verziekt de sector
De parlementariër zegt dat er een aantal factoren zijn die voor de achteruitgang en lage inzaai hebben gezorgd. Enkele van deze zijn: de verprutste pompgemaal te Wageningen. Kalloe vermoedt dat de coördinator van Regio west door vriendjes of familiepolitiek ervoor heeft gezorgd dat een ondeskundige aannemer is geaccommodeerd. Het is volgens hem publiekelijk bekend dat door ondeskundigheid en wanbeleid het pompgemaal heel slecht functioneert, waardoor het SML- en middenstandsgebied tot op heden niet over irrigatiewater beschikt. Voorts ook dat Wageningen lijn 3 t\m 5 onder water was gelopen en tot nu toe wateroverlast heeft. Daarnaast zijn de beloofde padie exporten van 2 seizoenen, waarmee de boeren al 4 maanden zitten en geen schot in de roos komt. “Hierdoor zitten de schuren nog vol en het product gaat ook in kwaliteit achteruit. Heel wat boeren zijn door dit probleem nog niet uitbetaald met als gevolg geen of volledige aflossing van de bankleningen, dus ook geen nieuwe lening meer. Kalloe geeft aan dat dit het resultaat is van familie en vrienden belang van de ministers Winston Lackin en Soeresh Algoe met het oog op de grote winsten bij export van rough rice; ook het uitstellen en uitblijven van de beloofde prijscompensatie voor de lage padieprijzen doordat er geen financiële ruimte is bij de overheid; slechte staat van de droge infra, omdat de projecten niet deskundig (of niet conform bestek) worden aangepakt. Volgens de parlementariër is de dichtbegroeide natte infra t.g.v. slechte na-onderhoudsprogramma ook oorzaak hiervan. “Daar controle geen daad van vijandschap is zou een deskundig onderzoek hiernaar op z’n plaats zijn. Wanneer er op korte tijd geen verbetering komt in het falend beleid met betrekking tot subsector rijst, zal deze binnen de korste periode dan ook vervallen naar het niveau van de jaren eind negentig.”, aldus Kalloe.
FR

error: Kopiëren mag niet!