FEP-voorzitter: “Afwachten tot dat president zelf met een verklaring komt”

Er zijn al diverse berichten verschenen waarin de budgettaire maatregen die ingediend zijn door het Financieel Economisch Platform (FEP) breed zijn besproken. Enkele van deze maatregelingen zijn zelfs apart belicht om beter te begrijpen wat het zou betekenen voor de samenleving indien deze maatregelingen door de president aangenomen en doorgevoerd zouden worden. Enkele van deze maatregelingen zijn echter een beetje onduidelijk omdat er geen specificatie gegeven is wat voor invloed zij zullen hebben op de economische situatie.
Budget tekort met 1 miljard verminderen
Henk Naarendorp voorzitter van de KKF die in dit kader de rol van voorzitter van het FEP heeft, geeft aan dat zijn taak in het geheel was erop toe te zien dat de zaken in goede banen geleid werden waarbij een groep van 15 mensen op een juiste manier met elkaar communiceerden. “Ik heb vanuit mijn functie wel gekeken naar zaken met betrekking tot het bedrijfsleven. Ideeën over het bedrijfsleven en de rol van het bedrijfsleven in de economie kwamen ook aan de orde en in die hoedanigheid heb ik een bijdrage gedaan. Ik moest erop toezien dat een leesbaar stuk ingeleverd werd. De FEP voorzitter vindt dat voordat er allerlei uitspraken gedaan worden, er zeker gewacht moet worden op de president die de opgesomde zaken samen met de regering gaat bestuderen. Het hoeft immers helemaal niet zo te zijn dat alle voorgestelde maatregelen aangenomen worden. Dus liever eerst afwachten voor zaken te bespreken. “In ieder geval was het mijn taak goed te luisteren wat een ieder zei, erop toe te zien dat alle partijen een wezenlijke inbreng hadden en mij van nodige adviezen kon voorzien. Dat heb ik dus naar mijn beste vermogen proberen te doen”, aldus Naarendorp. Van de regering wordt gevraagd om duurzaam beleid te formuleren, waardoor er hoop is. De regering heeft aangegeven het begrotingstekort met SRD 1 miljard te verminderen. Behalve vermindering van subsidies moet er bezuinigd worden, inkomsten moeten toenemen en de middelen moeten efficiënt besteed worden.

error: Kopiëren mag niet!